ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΣυστήματα Άρδ...

Συστήματα Άρδευσης Αγροτεμαχίων και η Σύγκριση Μεταξύ τους

Μέσω των συστημάτων άρδευσης γίνεται η χορήγηση του αρδευτικού νερού στις καλλιέργειες. Τα συστήματα άρδευσης διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα µε τη μέθοδο που πραγματοποιείται η άρδευση ενός αγροτεμαχίου. Βασικό κριτήριο διάκρισης των διάφορων μεθόδων άρδευσης στον αγρό αποτελεί ο τρόπος ροής του νερού κατά την κατανομή του στα διάφορα σημεία του αγρού. Ο λόγος που πραγματοποιείται η άρδευση των αγροτεμαχίων είναι για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερης ποιότητας παραγόμενο προιόν,

Επίσης, το νερό χρησιμοποιείται στα αρδευόμενα αγροτεμάχια, κυρίως στις δενδρώδεις καλλιέργειες, για την αποφυγή παγετών.

Οι συστήματα άρδευσης που χρησιμοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα εξής:

  1. Επιφανειακή άρδευση-Κατάκλιση
  2. Τεχνητή βροχή
  3. Άρδευση με αυτοπροωθούμενα συστήματα καταιονισμού
  4. Στάγδην άρδευση
  5. Άρδευση με μικροεκτοξευτήρες
  6. Υπόγεια άρδευση

Κλασσικός τρόπος εγκατάστασης ενός συστήματος στάγδην άρδευσης.

Συστήματα Άρδευσης Αντλία

Συνδεσμολογία συστήματος άρδευσης σύμφωνα με το σύστημα Tichelmann

Συνδεσμολογία Συστήματος Άρδευσης

Υδατικές απαιτήσεις καλλιεργειών ανοιχτού τύπου

Εξίσωση 1. Συσχέτιση κατανάλωσης νερού με βάση την ηλιακή ακτινοβολία.

Υδατικές απαιτήσεις καλλιεργειών και απαιτούμενο νερό άρδευσης

ΚαλλιέργειαΥδατικές ανάγκες καλλιέργειας m3/στρέμμαΑπαιτούμενο νερό άρδευσης m3/στρέμμα
Βαμβάκι607474
Μηδική804586
Τεύτλα716556
Καλαμπόκι614461
Δενδρώδεις καλλιέργειες725507
Αμπέλια548309
Μποστανικά479367

Σύγκριση Συστημάτων Άρδευσης

Συστήματα-Άρδευσης

Πηγές:

aua.gr

gaiapedia.gr

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

We-Love-Cherry-Banner
We-Love-Cherry


Πρεπει Να Διαβασετε