Θερμοκήπια

Tuta Absoluta Φυλλορύκτης της Τομάτας

Τι είναι το Tuta Absoluta;Το έντομο Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) θεωρείται ένας απ...

Πατάτα θερμοκηπίου Άνοδος στα 45 Λεπτά

Η συντεταγµένη αποθήκευση υποχρέωσε σε αύξηση της τιμής του προϊόντος. Προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδ...

Απορρόφηση Νερού και Θρεπτικών Στοιχειών Αγγουριών

Η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων, η αύξηση της ρίζας και η συνολική ανάπτυξη των φυτών επηρεάζονται άμεσ...

Tuta Absoluta Φυλλορύκτης της Τομάτας

Τι είναι το Tuta Absoluta;Το έντομο Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) θεωρείται ένας απ...

Πατάτα θερμοκηπίου Άνοδος στα 45 Λεπτά

Η συντεταγµένη αποθήκευση υποχρέωσε σε αύξηση της τιμής του προϊόντος. Προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδ...

Μελέτη Επίδρασης Λίπανσης με Πολυφωσφορικά Πολυμερή στην Π...

Ο φωσφόρος απορροφάται από το ριζικό σύστημα των φυτών κυρίως με τη μορφή ορθοφωσφορικών ιόντων (H2 PO4-...

Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας: Συγκριτική Μελέτη Υποστρωμ...

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο (ΒΝ προσανατολισμού). Δύο υποστρώματα, ελαφρόπ...

Η CambridgeHOK Συμμετέχει Πλέον στην Atrium Agri

Η Atrium Agri είναι μια συνεργασία επιχειρηματιών στον διεθνή τομέα της κηπουρικής. Η συνεργασία αυτή έχ...

Απορρόφηση Νερού και Θρεπτικών Στοιχειών Αγγο...

Η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων, η αύξηση της ρίζας και η συνολική ανάπτυξη των φυτών επηρεάζονται άμεσ...

Μελέτη Επίδρασης Λίπανσης με Πολυφωσφορικά Πο...

Ο φωσφόρος απορροφάται από το ριζικό σύστημα των φυτών κυρίως με τη μορφή ορθοφωσφορικών ιόντων (H2 PO4-...

Έρευνα Μετάβασης από Άρδευση σε Άυλάκια σε Στάγδην Άρδευση...

Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ποιότητας των τροφίμων και της διατροφής, το επίκεντρο της γεωργι...

Αυτόματη Συγκομιδή Υδροπονικού Μαρουλιού

Για το σχεδιασμό μιας αυτόματης μηχανής αυτόματης συγκομιδής υδροπονικού μαρουλιού (Lactuca sativa L.), ...

Η Θερμοκρασία Νερού Θρεπτικού Διαλύματος στην Υδροπονία

Μία πολύ σημαντική παράμετρος στην ανάπτυξη του φυτού στις υδροπονικές καλλιέργειες είναι η θερμοκρασία ...

Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας: Συγκριτική Με...

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο (ΒΝ προσανατολισμού). Δύο υποστρώματα, ελαφρόπ...

Η CambridgeHOK Συμμετέχει Πλέον στην Atrium A...

Η Atrium Agri είναι μια συνεργασία επιχειρηματιών στον διεθνή τομέα της κηπουρικής. Η συνεργασία αυτή έχ...