Agravia

Οι Ασθένειες Ξύλου της Αμπέλου και η Αντιμετώπισή τους

Asthenies Xilou Tis Abelou

Οι ασθένειες στο ξύλο της αμπέλου οφείλονται κυρίως στις τομές του κλαδέματος που πραγματοποιούνται κατά τις περιόδου του κλάδου. Επίσης, τα παθογόνα μπορούν να εισέλθουν στο πρέμνο από πληγές που έχουν προκληθεί από χαλάζι ή παγετό.

Η ασθένεια της Phomopsis viticola αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα στο σωστό χρόνο εφαρμογής τους με βάση τις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή. Για τις άλλες τρεις ασθένειες όμως δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και η αντιμετώπισή τους γίνεται μόνο με καλλιεργητικές τεχνικές. Αυτές είναι:

 1. Σημάδεμα των προσβεβλημένων ή ύποπτων πρέμνων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (ορατά σημάδια στη βλάστηση)
 2. Το κλάδεμα να γίνεται με ξερό καιρό και όσο το δυνατόν πριν τη βλάστηση, διότι οι τομές επουλώνονται γρηγορότερα. Ο βροχερός καιρός βοηθάει στην ανάπτυξη των παθογόνων.
 3. Να γίνεται κλάδεμα πρώτα των μη προσβεβλημένων ή ύποπτων πρέμνων και στη συνέχεια τα υπόλοιπα για να μην έχουμε διάδοση των παθογόνων.
 4. Η απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος να είναι διάλυμα φορμόλης, καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα χλωρίνης 10%. Να εφαρμόζεται (αν είναι δυνατόν) μετά από κάθε τομή.
 5. Σε μεγάλους αμπελώνες να εφαρμόζεται προκλάδεμα και στη συνέχεια να γίνεται το τελικό κλάδεμα πριν την έκπτυξη των οφθαλμών.
 6. Αποφηγή μεγάλων τομών κλαδέματος και οπωσδήποτε επικάλυψή τoυς με κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα.
 7. Οι προσβεβλημένοι ή ύποπτοι βραχίονες και κληματίδες αφαιρούνται επιμελημένα μέχρι το υγιές ξύλο, απομακρύνονται από τον αμπελώνα και καίγονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα.
 8. Αν η προσβολή συνεχίζεται τα πρέμνα ξεριζώνονται και απομακρύνονται από τον αμπελώνα.
 9. Αποφυγή πρόσληψης εμβολίων από τεμάχια με προσβολή ή ιστορικό από παθογόνα.

 

Δραστικές ουσίες

Όσον αφορά τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για το σύμπλοκο της ίσκας, την ευτυπίωση και την βοτρυοσφαιρίωση, αυτή τη στιγμή (26/08/2020) είναι διαθέσιμες οι παρακάτω:

α. Το Trichoderma atroviridae T11 που εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό ή επάλειψη των τομών κλαδέματος.

β. Το μίγμα boscalid/pyraclostrobin που εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό ή επάλειψη των τομών κλαδέματος. Επιπλέον, το συγκεκριμένο σκεύασμα περιλαμβάνει ένα πολυμερές που μόλις ψεκαστεί στην επιφάνεια της τομής, στερεοποιείται και προστατεύει την τομή με ένα ανθεκτικό φιλμ που αποτρέπει την είσοδο των σπορίων.

γ. Τέλος, το Trichoderma asperellum + gamsii που εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό ή επάλειψη των τομών κλαδέματος.

Οι παραπάνω δραστικές ουσίες και τα αντίστοιχα σκευάσματα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα τους.

Για να είναι αποτελεσματικά τα πιο πάνω μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης των ασθενειών του ξύλου στο αμπέλι πρέπει να εφαρμόζονται σωστά από όλους τους παραγωγούς μιας περιοχής.

Για περισσότερες λύσεις – μέτρα αντιμετώπισης των παθογόνων συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο γεωπόνο της καλλιέργειας ή της περιοχής σας.

Οι ασθένειες του ξύλου

Ίσκα: Fomitiporia mediterranea, Phaeomoniella, Phaeoacremonium και Cylindrocarpon spp.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Φύλλα: εμφάνιση μετά την άνθιση, στη διάρκεια του καλοκαιριού ή νωρίς το φθινόπωρο. Περιφερειακή – μεσονεύρια χλώρωση στα κατώτερα φύλλα αρχικά, που καταλήγει σε μεταχρωματισμούς και νέκρωση. Πτώση πριν την πλήρη ανάπτυξη του φύλλου.
  1. Καρδιόξυλο: σήψη σε συνδυασμό με μεγάλα σχισίματα. Σε εγκάρσια τομή φαίνεται μαλακό, πορώδες, εύθρυπτο, κιτρινόλευκο. Σε επιμήκη τομή φαίνεται μια λεπτή ζώνη σκληρού μαύρου ξύλου που ακολουθείται από μια ζώνη κιτρινόλευκου νεκρωτικού ξύλου.
  1. Χρόνια ασθένεια: καχεξία πρέμνων, περιορισμένη έκπτυξη οφθαλμών και ανάπτυξη φυλλώματος, μείωση παραγωγής και σταδιακή αποξήρανση βραχιόνων.

Αποπληξία: απότομη εμφάνιση συμπτωμάτων και ταχύτατη νέκρωση ολόκληρου του πρέμνου ιδίως σε περιόδους μεγάλης ζέστης.

Ασθένειες Ξύλου της Αμπέλου
Eυτυπίωση: Eutypa lata (Cytosporina lata)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Καστανός μεταχρωματισμός του ξύλου (μεταχρωματισμός κυκλικού τομέα-παθογνωμονικό)
  1. Το μεταχρωματισμένο ξύλο παραμένει πολύ σκληρό
  1. Νάνες κληματίδες (με μικροφυλλία, βραχυγονάτωση, παραμόρφωση-χλώρωση-περιφερειακή νέκρωση φύλλων) που τελικά ξεραίνονται το καλοκαίρι
  2. Ημιπληγία ή αποπληξία

Βιολογικός κύκλος Eutypa lata
Βιολογικός κύκλος Eutypa lata

Βοτρυοσφαίρια – Botryosphaeria dothidea (black dead arm)

Ταυτοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από το Μ.Φ.Ι σε δείγμα κληματίδων.

Τα συμπτώματα τόσο στο ξύλο όσο στους βλαστούς και τα φύλλα είναι τα ίδια με αυτά που παρατηρούνται και για τις άλλες ασθένειες ξύλου .Υπεύθυνος είναι ο φυτοπαθογόνος μύκητας Botryosphaeria dothidea..H είσοδος του μύκητα γίνεται από πληγές που προέρχονται από διάφορες αιτίες με πιο συχνή πύλη εισόδου τις πληγές από το κλάδεμα .

Δεν υπάρχουν αποτελεσματικά θεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ασθένειας, ενώ στη χώρα μας δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα που να έχουν έγκριση για το αμπέλι για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Ισχύουν επομένως μόνο τα καλλιεργητικά μέτρα που συνιστώνται για τις άλλες ασθένειες ξύλου.

Φώμοψη: Phomopsis viticola

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 • Προσβαλλόμενα όργανα: βλαστοί, κληματίδες, βραχίονες, φύλλα.
 • Οι προσβεβλημένες από το προηγούμενο έτος κεφαλές είναι νεκρές και οι οφθαλμοί δεν εκπτύσσονται. Έχουν χρώμα ανοιχτό τεφρό (λεύκανση κληματίδων) και είναι διάστικτες με τα πυκνίδια.
 • Σε νέες μολύνσεις στα κατώτερα μέρη της κληματίδας παρουσιάζονται καστανές νεκρωτικές κηλίδες που προχωρούν σε βάθος.
Βιολογικός κύκλος του μύκητα Phomopsis viticola

Βιολογικός κύκλος του μύκητα Phomopsis viticola

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα