Agravia

Πρόγραμμα Βιολογικών: Η Λίστα Προϊόντων που Επιδοτούνται

Με την προσθήκη της µελισσοκοµίας στον κλάδο της κτηνοτροφίας και νέων κηπευτικών καλλιεργειών όπως ντοµάτες, µελιτζάνες, πιπεριές και κολοκυθοειδή, σχεδιάζεται αυτή την περίοδο το Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ αναµένεται αυτές τις ηµέρες να τεθεί σε διαβούλευση το θεσµικό πλαίσιο της νέας προκήρυξης, ωστόσο, µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, δεν είχε ακόµα δηµοσιευτεί το σχετικό έγγραφο.

Τα κοινοτικά κονδύλια πάντως που θα δεσµεύσει το πρόγραµµα αναµένεται να είναι άνω των 150-200 εκατ. ευρώ.

Ποσά ενίσχυσης φυτικής

Όσον αφορά τώρα το πρόγραµµα της φυτικής παραγωγής, µε βάση τις µελέτες του ΓΠΑ που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του πριµ και στις περασµένες προκηρύξεις Βιολογικών, ο πίνακας ενισχύσεων αναµένεται να διαµορφωθεί ως εξής (µετατροπή και διατήρηση βιολογικής παραγωγής):

  Φυλλώδη Λαχανικά, Σταυρανθή, Βολβώδη, Καρότο, Πατάτα: 60 ευρώ το στρέµµα και για τις δύο περιπτώσεις.

  Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά: 60 ευρώ το στρέµµα και για τις δύο περιπτώσεις.

  Ελαιοκοµία: 62,9 και 67,9 ευρώ

  Σταφίδα: 66,9 και 71,9 ευρώ

  Σταφύλια επιτραπέζια και οινοποιήσιµα: 85 και 90 ευρώ, 79,5 και 84,5 ευρώ

  Μηλοειδή: 59,4 και 64,4 ευρώ

  Πυρηνόκαρπα: 85 και 90 ευρώ

  Εσπεριδοειδή: 29,5 και 34,5 ευρώ

  Αραβόσιτος κτηνοτροφικός και εδώδιµος: 55 και 60 ευρώ, 51,3 και 56,3 ευρώ

  Χειµερινά σιτηρά: 7,2 και 12,2 ευρώ

   Ρύζι: 32,1 και 37,1 ευρώ

   Μηδική, τριφύλλι: 53,5 και 58,5 ευρώ

  Άλλα ψυχανθή: 38 και 43 ευρώ

  Όσπρια: 40,6 και 45,6 ευρώ

  Λινάρι, ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες: 47,9 και 52,9 ευρώ

  Αρωµατικά-Φαρµακευτικά φυτά: 55 και 60 ευρώ.

Στα 26,5 ευρώ ανά κυψέλη ποσό ενίσχυσης για µελισσοκόµους

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΓΠΑ για λογαριασµό των διαχειριστικών αρχών, στη βιολογική µελισσοκοµία τα κύρια κόστη που διαφέρουν µεταξύ των συστηµάτων είναι η µεταφορά των κυψελών σε µεγαλύτερες αποστάσεις και διατροφή τους το χειµώνα µε βιολογικές τροφές.

Η µέση απόδοση της συµβατικής είναι 13,5 κιλά/κυψέλη ενώ της βιολογικής 8,5 κιλά/κυψέλη. Οι αντίστοιχες τιµές ανά κιλό είναι 6 και 8ευρώ.

Ως εκ τούτου το ποσό ενίσχυσης ανά κυψέλη προσδιορίζεται στα 26,5 ευρώ.

Ζωική παραγωγή µε βάση  την προκήρυξη του 2019

Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία (για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου, ευρώ ανά εκτάριο βοσκότοπου):

  Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ

  Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ

  Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ

∆ιατήρηση σε βιολογικές πρακτικές:

  Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ (συν 36 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)

  Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ (συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)

  Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ (συν 14 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

Να σηµειωθεί εδώ πως στην περασµένη προκήρυξη τα παραπάνω ποσά προσαυξανόντουσαν, αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης ήταν µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο.

Αργεί χαρακτηριστικά η επιδότηση αρδευτικών µε τους παραγωγούς ήδη να έχουν κάνει έξοδα

Εν αναµονή του Μέτρου 4.1.2 που επιδοτεί αρδευτικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα (net metering) στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις βρίσκονται ακόµα οι αγρότες, µε το θέµα να φτάνει στη Βουλή. Συγκεκριµένα ο αναπληρωτής γραµµατέας της Κ.Ο της Ν∆, βουλευτής Λάρισας, Χρήστος Κέλλας κατόπιν επικοινωνίας µε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς ανέφερε πως πολλοί παραγωγοί σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική, έχουν συνάψει ήδη συµφωνίες µε προµηθευτές αρδευτικού εξοπλισµού και ζητά να µάθει το χρονοδιάγραµµα της προκήρυξης και το λόγο που αυτή αργεί. Παράλληλα αναφέρει πως αν και έχουν περάσει τέσσερις µήνες από την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, εκτός από το γεγονός πως δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν είναι έτοιµη και η εφαρµογή στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων για την υποδοχή των αιτήσεων.

Πηγή: agronews.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα