Agravia

Επενδυτικό Πρόγραμμα για Χοιροτρόφους Εντός του 2021

Tην εισαγωγή ενός νέου μέτρου με τίτλο «5.1.2 επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», προέβλεψαν οι διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ. Πρόκειται για πρόγραµµα που αφορά μόνο χοιροτρόφους και επιδοτεί δαπάνες στο 80% του κόστους, για διάφορα έξοδα εκσυγχρονισμού στάβλων με στόχο την πρόληψη ζωονόσων.

Η σχετική προκήρυξη αναμένεται εντός του έτους και τα βασικά σημεία της έχουν ως εξής:
Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελµα γεωργού (συστηµατικού χοιροτρόφου), όπως αυτή ορίζεται και αποδεικνύεται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων), ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της συστηµατικής χοιροτροφίας

Επιλέξιµες δαπάνες

Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν σε συστηµατικές χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις µπορεί να είναι οι ακόλουθες:

Κατασκευή ειδικής περίφραξης µε βάση από µπετόν (απαραίτητη η διπλή περίφραξη και η ηλεκτροφόρο σύρµα)

Εξοπλισµός ελεγχόμενης εισόδου προσωπικού (απολύµανση υποδηµάτων, ειδικός ρουχισμός, είσοδος μετά από απολύµανση χεριών) και οχημάτων (εξωτερική καθολική αυτόµατη απολύµανση οχημάτων κατά την είσοδο – έξοδο στην εκμετάλλευση, µε καταιονισµό),

Κατασκευή ράµπας φόρτωσης / εκφόρτωσης στην περίµετρο της εκμετάλλευσης, ώστε να µην εισέρχονται εντός αυτής µεταφορικά οχήµατα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων,

Εξοπλισµός συστήµατος απολύµανσης χαµηλής πίεσης χώρων (σταθµός απολύµανσης και φορητές µονάδες).

Κατασκευή ράµπας καθαρισµού / απολύµανσης µεταφορικών µέσων εντός αύλιου χώρου (εσωτερική απολύµανση οχηµάτων),

Κατασκευή χώρων αποµόνωσης για νεοεισερχόµενα και νοσούντα ζώα,

Σύστηµα αερισµού/κλιµατισµού χώρων παραγωγής,

Εξοπλισµός διαχείρισης νεκρών ζώων σε επίπεδο χοιροτροφικής εκµετάλλευσης (αποθήκη-ψυγείο).

Πηγή: agronews.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα