Agravia

Οδηγίες Ενάντια στον Καύσωνα για Αρδευόμενες Καλλιέργειες

Όλο και πιο συχνά παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της Κρήτης παρατεταμένες θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 40 oC. Τα κύματα καύσωνα πλήττουν τόσο αρδευόμενες καλλιέργειες ελιάς, εσπεριδοειδών, αβοκάντο και αμπέλου όσο και ξηρικούς ελαιώνες και  αμπελώνες αυξάνοντας τον κίνδυνο για υδατική καταπόνηση και θερμικό στρες των καλλιεργειών. 

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό προστασίας των καλλιεργειών.

Πιο αναλυτικά:

Για αρδευόμενες καλλιέργειες ελιάς, αμπέλου καθώς και εσπεριδοειδή, αβοκάντο

–   Ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των αρδευτικών δικτύων (εντοπισμός τυχών διαρροών, απόφραξη σταλακτήρων και μικροεκτοξευτήρων, καθαρισμός φίλτρων, χρήση υδρομετρητών και μανομέτρων για τον έλεγχο της ποσότητας νερού και της πίεσης λειτουργίας του συστήματος) θα πρέπει να συνοδεύεται από σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού των αναγκών άρδευσης (άρδευση ακριβείας). Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτοβάνες για την αυτοματοποίηση των αρδεύσεων και αισθητήρες εδαφικής υγρασίας για τον καθορισμό της έναρξης και λήξης της άρδευσης ή/και την επαλήθευση εφαρμογής της αρδευτικής δόσης με βάση τα μετεωρολογικά στοιχεία. Αξίζει να επισημάνουμε ότι τέτοιου είδους συστήματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην προμήθεια όσο και στην αξιόπιστη λειτουργικότητα τους αλλά κυρίως στην ερμηνεία των μετρήσεων τους. Το εργ. Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) έχει ήδη αναπτύξει και τεστάρει τέτοια συστήματα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AgriCapture CO2 / Horizon 2020, με στόχο την αποτελεσματική χρήση τους στα αγρο-οικοσυστήματα της Κρήτης.

–   Σε περιόδους καύσωνα, για τη διαρκή ενυδάτωση του φυτικού ιστού (ιδιαίτερα για τις καλλιέργειες αβοκάντο, εσπεριδοειδών και αμπέλου) προτείνεται η αύξηση της συχνότητας άρδευσης. Αναλυτικότερα, ανάλογα και με τη σύσταση του εδάφους, συνίσταται η εφαρμογή της συνολικής εβδομαδιαίας αρδευτικής δόσης να πραγματοποιείται σε 2 ή 3 επιμέρους δόσεις εντός της εβδομάδας (προτείνεται αυτές να εφαρμόζονται σε απόσταση 3 ή 2 ημερών, αντίστοιχα μεταξύ τους).

–   Όταν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας ή/και ανάπτυξης των καρπών εμφανίζονται ιδιαίτερα ζεστοί και ξηροί άνεμοι, τα δέντρα μπορούν να χάσουν την καρποφορία τους. Στην περίπτωση αυτή, συνίσταται άρδευση με επιπλέον 50% της προγραμματισμένης ημερήσιας ποσότητας νερού την ημέρα πριν από την αναμενόμενη ζέστη.

–  Σε γεωργικές περιοχές με περιορισμένα υδατικά αποθέματα, ακόμα και σε περιόδους καύσωνα, θα θα πρέπει να υιοθετείται η ελλειμματική άρδευση (μείωση της αρδευτικής δόσης σε σχέση με τις τρέχουσες αρδευτικές ανάγκες της καλλιέργειας, το ποσοστό μείωσης εξαρτάται από την καλλιέργεια και στάδιο ανάπτυξης). Πρακτική που όταν εφαρμόζεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας όχι μόνο δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της καλλιέργειας αλλά δίναται να βελτιώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών.

–   Με στόχο την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης και την ενίσχυση των αποδόσεων των κρισιμότερων καλλιεργειών του νησιού, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης εκδίδουν συμβουλευτικά εβδομαδιαία δελτία άρδευσης για τις κύριες γεωργικές περιοχές της Κρήτης. Επίσης, για όσους είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, αξίζει να υπενθυμίσουμε τη δυνατότητα που προσφέρει η πρωτοποριακή πλατφόρμα DEFICIT (https://www.irrigation-crete.gr/) για δωρεάν ενημέρωση των εβδομαδιαίων αρδευτικών αναγκών για κάθε αγροτεμάχιο σε όλη την Κρήτη.

–   Για όλες τις καλλιέργειες, επιβάλλεται η καταστροφή των ζιζανίων κατά τη θερινή περίοδο προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες νερού. Επίσης συστήνεται κατά τη διάρκεια του καύσωνα αποφυγή χρήσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων καθώς και η εφαρμογή λιπάνσεων/υδρολιπάνσεων, τα οποία επιτείνουν τα ηλιακά εγκαύματα και το θερμικό στρες των φυτών.

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα