ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΧημικές Ενώσε...

Χημικές Ενώσεις Διαστυστηματική Δράση Ανθεκτικότητα

Χημικές Ενώσεις

Γενικές ιδιότητες καταχωρημένων και πειραματικών μυκητοκτόνων που χρησιμοποιούνται σε φυλλοβόλα φρούτα, Καρύδια, φράουλα και αμπέλια. Κάποιες χημικές ενώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα είναι απαγορευμένες προς χρήση στην Ε.Ε.

ΣυστατικόΚατηγορία (FRAC)1Διασυστηματική ΔράσηΠροοπτική Ανθεκτικότητας
ΧαλκόςΑνόργανοΟΧΙΧαμηλή
ΘείοΑνόργανοΟΧΙΧαμηλή
mancozebCarbamate (EBDC)2ΟΧΙΧαμηλή
thiramCarbamate (DMDC)3ΟΧΙΧαμηλή
ziramCarbamate (DMDC)3ΟΧΙΧαμηλή
captanPhthalimideΟΧΙΧαμηλή
chlorothalonilChloronitrileΟΧΙΧαμηλή
thiabendazoleMBCΝΑΙΠολύ Υψηλή
thiophanatemethylMBCΝΑΙΠολύ Υψηλή
iprodioneDicarboximideΝΑΙΜέτρια
difenoconazoleDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
fenarimolDMI5-pyrimidineΝΑΙ?Υψηλή
fenbuconazoleDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
flutriafolDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
metconazoleDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
myclobutanilDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
propiconazoleDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
tebuconazoleDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
tetraconazoleDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
triadimefonDMI5-triazoleΝΑΙ?Υψηλή
triforineDMI5-piperazineΝΑΙ?Υψηλή
triflumizoleDMI5-imidazoleΝΑΙ?Υψηλή
mefenoxamPhenylamideΝΑΙΥψηλή
benzovindiflupyrSDHI6ΟΧΙΥψηλή
boscalidSDHI6ΟΧΙΥψηλή
isofetamidSDHI6ΟΧΙΥψηλή
fluopyramSDHI6ΟΧΙΥψηλή
fluxapyroxadSDHI6ΟΧΙΥψηλή
penthiopyradSDHI6ΟΧΙΥψηλή
pydiflumetofenSDHI6ΟΧΙΥψηλή
cyprodinilAP7ΜΕΡΙΚΩΣΥψηλή
pyrimethanilAP7ΜΕΡΙΚΩΣΥψηλή
azoxystrobinQoI8ΝΑΙ?Υψηλή
Kresoxim-methylQoI8ΝΑΙ?Υψηλή
mandestrobinQoI8ΝΑΙ?Υψηλή
picoxystrobinQoI8ΝΑΙ?Υψηλή
pyraclostrobinQoI8ΝΑΙ?Υψηλή
trifloxystrobinQoI8ΝΑΙ?Υψηλή
fludioxonilPhenylpyrroleΟΧΙΜέτρια
quinoxyfenQuinolineΟΧΙΜέτρια
dicloranAromatic hydrocarbonΜΕΡΙΚΩΣΜέτρια
fenhexamidHydroxyanilideΟΧΙΥψηλή
fenpyrazamineHydroxyanilideΟΧΙΥψηλή
polyoxin-Dchitin synthesis inhibitorΟΧΙΜέτρια
Potassium, phosphite,Phosphorous acid and saltsΝΑΙΧαμηλή
polyphosphitePolyphosphiteΝΑΙΧαμηλή
fosetyl-AlEthyl phosphonatesΝΑΙΧαμηλή
mandipropamidcell wall synthesis inhibitorΝΑΙ?Υψηλή
fluopicolideBenzamideΝΑΙ?Υψηλή
metrafenoneactin disrupterΟΧΙΥψηλή
dodineGuanidineΝΑΙΜέτρια
oxathiapiprolinOxysterol binding ProteinsΝΑΙ?Υψηλή
natamycinErgosterol-binderΟΧΙΧαμηλή

1Οι αριθμοί ομάδων εκχωρούνται από την Επιτροπή Δράσης Αντίστασης Μυκητοκτόνων (FRAC) σύμφωνα με διαφορετικούς τρόπους δράσης (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://www.frac.info/). Τα μυκητοκτόνα με διαφορετικό αριθμό ομάδας είναι κατάλληλα για εναλλαγή σε αντίσταση πρόγραμμα διαχείρισης.

2 EBDC = ethylene bisdithiocarbamate

3 DMDC = dimethyl dithiocarbamate

4 ? = Το μυκητοκτόνο θεωρείται γενικά ότι έχει συστηματική δράση βάσει δεδομένων απόδοσης, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι απαραίτητα αποδεδειγμένο πειραματικά χρησιμοποιώντας πιο αυστηρούς προσδιορισμούς (π.χ. ραδιενεργές ενώσεις).

5 DMI = demethylation (sterol) inhibitor

6 SDHI = Succinate dehydrogenase inhibitor

7 AP = Anilinopyrimidine

8 QoI = quinone outside inhibitor (strobilurin).

We Love Pistacchio Avlonas Banner

Πρεπει Να Διαβασετε