Agravia

Τα Βασικά Ζιζάνια των Σιτηρών

Αγριοβρώμη (Avena sterilis)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)

• Ετήσιο αγρωστώδες ζιζάνιο των χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών

• Φυτρώνει από το φθινόπωρο έως και το χειμώνα

• Ευνοείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη που κρατούν νερό και ιδιαίτερα αν έχουμε μειωμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας λόγω των αντίξοων συνθηκών του χειμώνα

• Ένα φυτό παράγει 150 εως 800 σπόρους οι οποίοι εκτινάσσονται στο έδαφος και διατηρούν τη φυτρωτική τους ικανότητα μέχρι και 6 χρόνια

• Οι περισσότεροι σπόροι φυτρώνουν το επόμενο φθινόπωρο

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)

Άλλα είδη: Lolium Multiflorum (πολυανθή) – Lolium Temelentum (Μεθυστική)

• Ετήσιο ζιζάνιο χειμερινών σιτηρών

• Εμφανίζεται σε καλλιεργούμενες, αλλά και ακαλλιέργητες εκτάσεις

• Έχει αντοχή σε φτωχά εδάφη και στη ξηρασία

• Είναι σημαντική η καταπολέμηση σε πρώιμο στάδιο

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Αγριοβρώμη (Avena sterilis)

Άλλα είδη: Avena Fatua

• Το πιο διαδεδομένο και ανταγωνιστικό ετήσιο αγρωστώδες ζιζάνιο των χειμερινών σιτηρών

• Φυτρώνει το φθινόπωρο έως νωρίς την άνοιξη

• Τα πρώιμα φυτά κάνουν 3 – 6 αδέλφια, ενώ τα όψιμα λιγότερα

• Ένα φυτό αγριοβρώμης παράγει 400 – 600 σπόρους οι οποίοι εκτινάσσονται στο έδαφος, διατηρούν τη φυτρωτική τους ικανότητα έως και 7 χρόνια και δεν φυτρώνουν ταυτόχρονα

• Ανάλογα με την πυκνότητα της προσβολής μπορεί να προκληθεί μείωση της παραγωγής από 20 – 80%

• Μολύνει το έδαφος για τις επόμενες χρονιές και υποβαθμίζει την ποιότητα του συγκομιζόμενου προϊόντος

• Επιβάλλεται η έγκαιρη καταπολέμηση, για να απαλλάξουμε το φυτό από τον ανταγωνισμό αλλά και για την ιδανική αποτελεσματικότητα

Αγριοβρώμη (Avena sterilis)
Φάλαρη Phalaris sp (Paradoxa, Minor, Brachystachis)

• Συναντάται σε αγρούς σχεδόν σε όλη τη χώρα

• Ετήσιο αγρωστώδες ζιζάνιο

• Ανθίζει από Απρίλιο έως Ιούνιο

• Φυτρώνει το φθινόπωρο έως νωρίς την άνοιξη και ολοκληρώνει το βιολογικό του κύκλο νωρίς το καλοκαίρι

• Κάνει μεγάλο αριθμό σπόρων

• Ανάλογα με την πυκνότητα μειώνει σημαντικά την παραγωγή και υποβαθμίζει την ποιότητα

• Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο σε συνθήκες μονοκαλλιέργειας

Φάλαρη Phalaris sp (Paradoxa, Minor, Brachystachis)
Βρώμος (Bromus sterilis)

• Ετήσιο αγρωστώδες ζιζάνιο

• Ανθίζει από το Μάιο έως τον Ιούνιο

• Τα αναπτυγμένα φυτά λίγο πριν την ωρίμανση αποκτούν πορφυρό χρώμα το οποίο χάνεται αμέσως μετά την ωρίμανση

• Παράγει 200 – 300 σπόρους ανά φυτό

• Συνήθως, αν έχει επαρκή υγρασία φυτρώνουν το επόμενο φθινόπωρο έως την άνοιξη

• Το μεγαλύτερο ποσοστό σπόρων διατηρεί τη βιωσιμότητα του για λίγα χρόνια

Βρώμος (Bromus sterilis)
Χαμομήλι (Chamomila recutita)

• Ετήσιο πλατύφυλλο ζιζάνιο χειμερινών σιτηρών και ακαλλιέργητων εκτάσεων

• Ευδοκιμεί σε καλά στραγγιζόμενα, αργηλώδη και αμμοπηλώδη εδάφη πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία αλλά φτωχά σε ασβέστιο

• Αν και ζιζάνιο έχει πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες

• Παράγει έως 500 σπόρους ανά φυτό

• Φυτρώνουν σε μικρό βάθος, το φθινόπωρο έως νωρίς την άνοιξη

Σινάπια, βρούβα (Sinapis arvensis)

• Ετήσιο πλατύφυλλο ζιζάνιο χειμερινών σιτηρών

• Ευδοκιμεί σε καλά στραγγιζόμενα, καλά αεριζόμενα εδάφη πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία, ασβέστιο και οργανική ουσία

• Αποφεύγει τα όξινα εδάφη

• Παράγει 1200 – 4000 σπόρους ανά φυτό

• Φυτρώνει σε μικρό βάθος (0 – 2 εκ)

• Οι σπόροι που βρίσκοντα βαθύτερα δεν φυτρώνουν αλλά κρατάνε τη φυτρωτική τους ικανότητα έως και 10 χρόνια

• Ανταγωνίζεται την καλλιέργεια κυρίως σε θρεπτικά στοιχεία

Σινάπια, βρούβα (Sinapis arvensis)
Φουμαριά, Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

• Ετήσιο ζιζάνιο χειμερινών σιτηρών

• Φυτρώνει τέλος του χειμώνα και ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο

• Προτιμάει χαλαρά πηλώδη εδάφη πλούσια σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία

• Παράγει 300 – 1600 σπόρους ανά φυτό

• Διατηρεί τη φυτρωτική του ικανότητα για 3 – 5 έτη

• Το φυτό περιέχει το αλκαλοειδές φουμαρίνη, η οποία προκαλεί σπ

Φουμαριά, Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Παπαρούνα (Papaver rhoeas)

• Ετήσιο πλατύφυλλο ζιζάνιο των χειμερινών σιτηρών, το οποίο απαντάται και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, αλλά και στα σύνορα των δρόμων

• Προτιμά πηλώδη και αργιλώδη εδάφη, πλούσια σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία

• Φυτρώνει το φθινόπωρο και ανθίζει την άνοιξη

• Κάθε φυτό μπορεί να παράγει εως 20.000 σπόρους

• Οι σπόροι διατηρούν τη φυτρωτική τους ικανότητα για πάρα πολλά έτη

• Όταν θερίζεται, ιδιαίτερα με το κριθάρι και καταναλώνεται από τα ζώα δημιουργεί διαταραχές, εξ αιτίας του αλκαλοειδούς ροϊαδίνη που περιέχει.

Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Αναρριχώμενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus)

• Ετήσιο πλατύφυλλο ζιζάνιο χειμερινών αλλά και ανοιξιάτικων καλλιεργειών

• Αναρριχάται στο φυτό του σταριού

• Φυτρώνει από Φεβρουάριο έως Απρίλιο

• Δυσκολεύει τη συγκομιδή

• Ανθίζει από Μάιο έως Ιούλιο

• Κάθε φυτό κάνει 100 – 1.000 σπόρους

• Προτιμά τα ιδιαίτερα όξινα εδάφη

Αναρριχώμενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus)
Μικρόκαρπη Κολτσίδα (Galium sporium)

Άλλα είδη: Κυρτόκαρπη κολτσίδα (Galium tricornutum), Μεγαλόκαρπη κολτσιδα (Galium aparine)

• Η Galium aparine προτιμά υγρά, οργανικά και πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία εδάφη, ενώ η Galium sporium είναι λιγότερο απαιτητική

Μικρόκαρπη Κολτσίδα (Galium sporium)
Βρωμόχορτο (Bifora radians)

• Ετήσιο πλατύφυλλο ζιζάνιο χειμερινών σιτηρών

• Ιδιαίτερα σημαντικό σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας

• Έχει λευκά άνθη που εμφανίζονται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο

Βρωμόχορτο (Bifora radians)

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα