ΑρχικήΚαλλιέργειεςΠροσοχή στις ...

Προσοχή στις Μονάδες Μέτρησης

Μονάδες Μέτρησης Καλλιέργειες

Ένας εύκολος πίνακας που κατατάσσει όλες τις μονάδες μέτρησης και την αντιστοιχία τους  που χρησιμοποιείται στο γεωργικό κόσμο σύμφωνα με την Ελληνική γνώση.

  • 1 acre = 4.047 στρέμματα
  • 1 ha = 10 στρέμματα
  • 1 lb = 0.454 kg
  • Lb/acre = 1.12 kg/ha = 0.112 kg/στρέμμα
  • 1 ounce = 28.35 gr
  • 1 pound = 453.59 gr
  • 1 gallon = 4.54 lit
  • 2 lb/acre = 1 ppm
  • 1 ppm = 0.000999999998 gr/lit
  • 1 foot = 30.48 cm

Acre: Mονάδα εμβαδού στα αγγλοσαξονικά συστήματα μονάδων

Ha: Συντομογραφία του εκταρίου

Lb: Συντομογραφία της Libra, μονάδα μέτρησης της μάζας που χρησιμοποιείται στο βρετανικό σύστημα

Ounce: Μονάδα μάζας για τα κοινά εμπορεύματα κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες 

Pound: Μονάδα μέτρησης του βάρους που χρησιμοποιείται κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες 

Gallon: Μονάδα μέτρησης του όγκου

Ppm: Μονάδα μέτρησης που υποδηλώνει περιεκτικότητες και αναλογίες της τάξης του εκατομμυριοστού

Foot: Μονάδα μέτρησης του μήκους

We Love Kiwi Banner
We Love Kiwi


Πρεπει Να Διαβασετε