ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΟι Κυριότερες...

Οι Κυριότερες Ασθένειες της Αμπέλου

Οι Κυριότερες Ασθένειες της Αμπέλου

Οι ασθένειες της αμπέλου είναι:

 1. Περονόσπορος: Plasmopara viticola (Chromista, Oomycetes, Peronosporales)

Συμπτώματα:

 1. Φύλλα: ανοιχτοπράσινες-ελαιώδεις κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια που καταλήγουν νεκρωτικές(μωσαϊκό-σταυροβελονιά), νέκρωση, φυλλόπτωση.
  1. Βλαστοί: προσβάλλονται όταν είναι τρυφεροί: επιμήκεις καστανές κηλίδες (βρασμένο χόρτο).
  2. Άνθη: προσβάλλονται σε οποιοδήποτε σημείο της ράχης ή του άνθούς, μάρανση, ανθόρροια.
  3. Ράγες: προσβάλλονται μέσω του ποδίσκου και παίρνουν χρώμα καστανοπράσινο, συρρικνώνονται σχίζονται -ραγόπτωση.

Στην κάτω επιφάνεια του φύλλου, κάτω υπό ευνοϊκές συνθήκες (υγρασία – συννεφιά), εμφανίζεται λευκή χιονώδης εξάνθηση που είναι οι καρποφορίες του μύκητα.

 1. Ωίδιο: Uncinula necator (Oidium tuckeri)

φ

 1. Φύλλα: χλωρωτικές -κίτρινες κηλίδες (παρόμοιες με τις λαδιές του περονόσπορου, αλλά μικρότερες με ασαφή όρια). Οι κηλίδες στην επάνω & την κάτω επιφάνεια του φύλλου. Τα πολύ προσβεβλημένα φύλλα παραμορφώνονται
  1. Βλαστοί: τα πράσινα μέρη καλύπτονται από λευκό επίχρισμα. Νωρίς την άνοιξη αποκτούν γκρι χρώμα. Στο τέλος καλοκαιριού οι προσβεβλημένοι βλαστοί αποκτούν καστανοϊώδες χρώμα (κηλίδες ) εξαιτίας της νέκρωσης των επιφανειακών κυττάρων στους προσβεβλημένους ιστούς.
  2. Άνθη: Ξήρανση, ανθόρροια
  3. Ράγες: Ελαιογκριζοπράσινο χρώμα, δερμάτωση, σχίσιμο, νέκρωση, ραγόπτωση. Δίνουν την εντύπωση ότι είναι πασπαλισμένες με αλεύρι.

Η πάνω & κάτω επιφάνεια του φύλλου και τα άλλα πράσινα μέρη του αμπελιού (υπό ξηροθερμικές συνθήκες) καλύπτονται σύντομα από λευκή αραχνοειδή αλευρώδη εξάνθηση (μυκήλιο – κονιδιοφόροι – κονίδια).

 1. Φώμοψη: Phomopsis viticola

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 • Προσβαλλόμενα όργανα: βλαστοί, κληματίδες, βραχίονες, φύλλα.
 • Οι προσβεβλημένες από το προηγούμενο έτος κεφαλές είναι νεκρές και οι οφθαλμοί δεν εκπτύσσονται. Έχουν χρώμα ανοιχτό τεφρό (λεύκανση κληματίδων) και είναι διάστικτες με τα πυκνίδια.
 • Σε νέες μολύνσεις στα κατώτερα μέρη της κληματίδας παρουσιάζονται καστανές νεκρωτικές κηλίδες που προχωρούν σε βάθος.
 1. Eυτυπίωση: Eutypa lata (Cytosporina lata)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Καστανός μεταχρωματισμός του ξύλου (μεταχρωματισμός κυκλικού τομέα-παθογνωμονικό)
  1. Το μεταχρωματισμένο ξύλο παραμένει πολύ σκληρό
  1. Νάνες κληματίδες (με μικροφυλλία, βραχυγονάτωση, παραμόρφωση-χλώρωση-περιφερειακή νέκρωση φύλλων) που τελικά ξεραίνονται το καλοκαίρι
  1. Ημιπληγία ή αποπληξία
 1. Ίσκα: Fomitiporia mediterranea, Phaeomoniella, Phaeoacremonium και Cylindrocarpon spp.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Φύλλα: εμφάνιση μετά την άνθιση, στη διάρκεια του καλοκαιριού ή νωρίς το φθινόπωρο. Περιφερειακή -μεσονεύρια χλώρωση στα κατώτερα φύλλα αρχικά, που καταλήγει σε μεταχρωματισμούς και νέκρωση. Πτώση πριν την πλήρη ανάπτυξη του φύλλου.
  1. Καρδιόξυλο: σήψη σε συνδυασμό με μεγάλα σχισίματα. Σε εγκάρσια τομή φαίνεται μαλακό, πορώδες, εύθρυπτο, κιτρινόλευκο. Σε επιμήκη τομή φαίνεται μια λεπτή ζώνη σκληρού μαύρου ξύλου που ακολουθείται από μια ζώνη κιτρινόλευκου νεκρωτικού ξύλου.
  1. Χρόνια ασθένεια: καχεξία πρέμνων, περιορισμένη έκπτυξη οφθαλμών και ανάπτυξη φυλλώματος, μείωση παραγωγής και σταδιακή αποξήρανση βραχιόνων.
  1. Αποπληξία: απότομη εμφάνιση συμπτωμάτων και ταχύτατη νέκρωση ολόκληρου του πρέμνου ιδίως σε περιόδους μεγάλης ζέστης.
 1. Καρκίνος του λαιμού: Agrobacterium vitis

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 • Σχηματισμός όγκων σε διάφορα μέρη του ξενιστή, αρχικά υπόλευκοι-μαλακοί-λείοι, αργότερα σκούροι-σκληροί-τραχείς.
 • όγκοι εμφανίζονται κυρίως στα υπέργεια μέρη ενώ στους άλλους ξενιστές στο λαιμό και στις ρίζες
 • Καχεξία, νανισμός, χλώρωση, ξήρανση βραχιόνων, μείωση παραγωγής, νέκρωση.

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

We Love Kiwi
Ακτινίδιο

Πρεπει Να Διαβασετε