ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΕγκεκριμένες ...

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες για Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά

Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά
Δραστική ουσίαΚίνηση στο φυτόΔράσηΑλτερνάριαΒοτρύτηςΚαπνιάΑνθράκωσηΠενισίλιοΦυτόφθορα
MancozebΕΠΧ  X X
PyraclostrobinΔΠ+ΘΧ     
2-phenylphenol2ΠΧΧ    
Fludioxonil2Π Χ Χ  
Copper oxychlorideΕΠ  ΧΧ Χ
Copper hydroxideEΠ   Χ Χ
Copper oxideEΠ   Χ Χ
Tribasic copper sulfateΕΠ     Χ
Imazalil2Π+Θ    Χ 
Thiabendazole2Π    Χ 
Pyrimethanil2Π    Χ 
Candida oleophila strain o2Π    Χ 
FosetylΔΠ+Θ     Χ
Potassium phosphonatesΔΠ     Χ

Ε= Επαφής, Δ= Διασυστηματικό Π= Προστατευτικό, Θ= Θεραπευτικό. Παθογόνα: Αλτερνάρια: Alternaria spp., Βοτρύτης: Botrytis spp., Καπνιά: Capnodium citri, Ανθράκωση: Glomerella cingulata, Πενισίλιο: Penicillium spp., Φυτόφθορα: Phytophthora spp.

1Τα παραπάνω δεδομένα είναι από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίμων

2Μόνο για μετασυλλεκτική χρήση.

Λογοθέτης Δημήτρης
Γεωπόνος


Πρεπει Να Διαβασετε