Agravia

ToBRFV Test ELISA: Ο ιός της Καστανής Ρυτίδωσης της Τομάτας

Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης της τομάτας ToBRFV, είναι ένας ιός που προσβάλει τις τομάτες και τις πιπεριές. Ανήκει στην οικογένεια φυτικών ιών tobamovirus, όπως το μωσαϊκό του καπνού (TMV) και το μωσαϊκό της τομάτας (ToMV) που επίσης προσβάλουν την τομάτα και την πιπεριά. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ιού  ToBRFV είναι η ικανότητα του να άρει την γενετική ανθεκτικότητα που έχουν οι τομάτες στους άλλους ιούς της ίδιας οικογένειας (TMV, ToMV), με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών συμπτωμάτων στο φυτό και στους καρπούς της τομάτας.

Επιπλέον όπως όλοι οι ιοί της οικογένειας Tobamovirus, έτσι και ο ToBRFV είναι εύκολα μεταδιδόμενος, μπορεί να μεταδοθεί από φυτό σε φυτό με τις καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και με το σπόρο. Οι βομβίνοι (Bombus terrestris) μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης των φυτών.

Ο ιός αυτός περιλαμβάνεται στη λίστα επιφυλακής (alert list) του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (EPPO) και η παρουσία του διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στη Γερμανία και Ιταλία το 2018. Αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο μεγάλης σημασίας κυρίως για την καλλιέργεια της τομάτας και της πιπεριάς

Συμπτώματα ToBRFV στην Τομάτα
Εικόνα 1. Συμπτώματα ToBRFV στα φύλλα και καρπό της τομάτας

Η spin-off εταιρία prime diagnostics του πανεπιστήμιου Wageningen, ανέπτυξε ένα νέο ορό αντισωμάτων για την ανίχνευση του ιού της καστανής ρυτίδωσης της τομάτας (ToBRFV). Ο ορός αυτός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μέσω της ενζυμικής ανοσοδοκιμασίας ELISA και συγκεκριμένα με την τεχνική μέθοδο DAS – ELISA. (Double Antibody Sandwich – Enzyme – Link Immunosorbent Assay). Αυτή η μέθοδος ανίχνευσης  θα βοηθήσει τις ελεγκτικές αρχές, και τους παραγωγούς παγκοσμίως να ελέγχουν την υγεία των σπόρων και των νέων φυτών στο όλο και αυξανόμενο πρόβλημα που προκαλεί ο ιός σε περιοχές όπου καλλιεργείται η τομάτα και η πιπεριά. Ο ορός αυτός αντιδρά ειδικά με τον ιό ToBRFV και παράλληλα φαίνεται να έχει χαμηλή αντιδραστικότητα με άλλους συγγενικούς ιούς της οικογένειας Tobamovirus εξασφαλίζοντας μας αξιόπιστα αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά. Στις περιοχές που έχει εμφανιστεί ο ιός, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους και να εξαλείψουν τον ιό ToBRFV, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα.

 1. Χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου.
 2. Συστηματικός έλεγχος των σπορείων και απομάκρυνση / καταστροφή των φυταρίων που τυχόν έχουν προσβληθεί ή εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα.
 3. Χρησιμοποίηση υγιών φυτών για φύτευση.
 4. Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών, μετά την μεταφύτευση τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο, και απομάκρυνση / καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.
 5. Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0.5% NaOCl
 6. Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.
 7. Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
 8. Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
 9. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων. Καθώς ο ιός αυτός προσβάλει ακόμη και διάφορα ζιζάνια (Chenopodium species)
 10. Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και απολύμανσης των χώρων του θερμοκηπίου.
 11. Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Πηγές:

1.Wageningen Univerisity

2. ΥπΑΑΤ – Δ/νση Προστασίας Προστασίας Φυτικής Φυτικής Παραγωγής Παραγωγής, Εργαστήριο Εργαστήριο Ιολογίας Ιολογίας – Μπενάκειο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

3.American Seed Trade association

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα