Βιοχμηχανικές Ποικιλίες Ροδακινιάς

Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι κυριότερες βιομηχανικές ποικιλίες ροδακινιάς που καλλιεργούνται στον Ελλαδικό χώρο.

Σχήμα Καρπού κανονικό = Κ.

Σχήμα Καρπού σφαιρικό = ΣΦ.

Σχήμα Καρπού στρογγυλό = Σ.

Σχήμα Καρπού στρογγυλό – ελαφρώς πεπλατυσμένο = Σ.Π.

Σχήμα Καρπού πεπλατυσμένο = Π.

Μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος = Μ.Ψ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΩΡΙΜΑΝΣΗΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΠΟΥΣΧΗΜΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΧΡΗΣΗ/ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
FERGOLD®20-25 Ιουλίου160-170 gΚ.Πολύ καλή και σταθερήΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ
FERCLUSE®Τέλος Ιουλίου170-200 gΚ.Καλή και σταθερήΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ
FERLATE®Τέλος ΑυγούστουΑΣΦ.Καλή και σταθερήΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ
ΒO 9400712720 Ιουνίου180-200 gΣ.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ.
ΒO 9400708410 Ιουλίου180-200 gΣ.Π.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ
ΒO 8403300915 Ιουλίου180-200 gΣ.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ
ΒO 9400700315 Ιουλίου150 gΣ.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ
ΒO 9400706715 Ιουλίου150 gΠ.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ
ΒO 0002000615 Ιουλίου150 gΣ.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ
ΒO 0501703515 Ιουλίου180-200 gΣ.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ
ΒO 0602503319 Αυγούστου180-200 gΣ.Π.ΜεγάληΩίδιο/Μ.Ψ

ροδάκινα


Πρεπει Να Διαβασετε