ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΚατάλληλη Επι...

Κατάλληλη Επιλογή Καλλιέργειας: Παράγοντες που τις Επηρεάζουν

Κατάλληλη Επιλογή Καλλιέργειας

Κριτήρια επιλογής

Η ανταγωνιστικότητα μιας καλλιέργειας σε σχέση με άλλες συντίθεται από μια σειρά παραγόντων που την επηρεάζουν. Τα κριτήρια αυτά, επιγραμματικά, είναι:

  • Η προσαρμοστικότητα του φυτού στο οικολογικό περιβάλλον που πρόκειται να εγκατασταθεί.
  • Το είδος του εδάφους του αγροτεμαχίου.
  • Οι οικονομικοί παράγοντες (ύψος και ποιότητα παραγωγής,  κόστος παραγωγής και τιμή διαθέσεως του προϊόντος).
  • Οι τεχνογνωσία πάνω στην καλλιέργεια.
  • Η διαθεσιμότητα μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Η δυνατότητα απορρόφησης και μεταποίησης του προϊόντος από την αγορά (π.χ. εκκοκκιστήρια για το βαμβάκι, ξηραντήρια αρωματικών κ.α.).
  • Οι περιορισμοί ή τα κίνητρα που μπορεί να δίνονται για κάποιες καλλιέργειες από το κράτος και την ΚΑΠ.

Πρεπει Να Διαβασετε