Agravia

Φωτοβολταϊκά: Γεμίζουν Χωρίς Όριο Μέγιστης Κάλυψης

Τον κώδωνα του κινδύνου για την απώλεια εκτάσεων βοσκοτόπων και κατ’ επέκταση και εισοδήµατος κρούουν οι κτηνοτρόφοι του Κιλκίς, λόγω της πίεσης που ασκείται συνεπεία του ενδιαφέροντος για επενδύσεις στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Κοινόχρηστες εκτάσεις της τοπικής περιφερειακής ενότητας έχουν µπει στο «στόχαστρο» εταιρειών και µεµονωµένων επενδυτών που ψάχνουν γη για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα, προκαλώντας µ’ αυτό τον τρόπο πρόσθετη έλλειψη, στους ήδη ελλειµµατικούς βοσκότοπους.

Το πρόβληµα, που είχε απασχολήσει τους τοπικούς κτηνοτρόφους και το 2019, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια εξέλιξη διαµόρφωσης όρων προστασίας των βοσκοτόπων της περιοχής, επιχειρεί να αναδείξει και πάλι ο αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης, µε επιστολή του προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο αυτοδιοικητικός παράγοντας ζητά την τροποποίηση του νόµου 4061/2012, προτείνοντας τη θέσπιση ορίου µέγιστης κάλυψης σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ, για την κάθε περιφερειακή Ενότητα και την εξαίρεση των κοινόχρηστων εκτάσεων από τα κοµµάτια γης όπου θα µπορούν να αναπτύσσονται ΑΠΕ.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ασπίδα προστασίας άλλων τοµέων της οικονοµίας, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία και διαφύλαξης εκτάσεων βοσκής στο Κιλκίς», σηµειώνει ο αντιπεριφερειάρχης, υπενθυµίζοντας πως το Κιλκίς κατέχει την 5η θέση πανελλαδικά στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. «Θεωρήσαµε ότι το πρόβληµα θα έβρισκε λύση. Παρά ταύτα το τελευταίο διάστηµα πραγµατοποιούνται συνεχώς παραχωρήσεις κατά χρήση µεγάλων δηµόσιων εκτάσεων άνω των 100 στρεµµάτων ανά περίπτωση, µε απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, µε σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο νοµό» αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή και σηµειώνει πως «ο νοµός µας, είναι ήδη ελλειµµατικός σε βοσκοτόπους και µε τις ως άνω παραχωρήσεις, το πρόβληµα επιτείνεται, µε αποτέλεσµα να αντιδρούν έντονα οι µόνιµοι κάτοικοι. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι τιµές µίσθωσης του ΥΠΑΑΤ είναι πολύ χαµηλές σε σχέση µε τις τιµές µίσθωσης ιδιωτικών εκτάσεων στο νοµό µας για τον παραπάνω σκοπό, που σύµφωνα µε τα συµβόλαια των εταιρειών µε ιδιώτες ξεπερνούν τα 250 ευρώ ανά στρέµµα».

Ο αντιπεριφερειάρχης επισηµαίνει πως «η νοµοθεσία µέχρι σήµερα δεν προβλέπει ανώτατο ποσοστό κάλυψης για µια περιοχή, δηµιουργώντας, δεδοµένα που επηρεάζουν έντονα αρνητικά την αγροτική οικονοµία στο νοµό», ενώ αναδεικνύει και την περιβαλλοντική διάσταση της όλης υπόθεσης, υπογραµµίζοντας πως «δυστυχώς όσον αφορά το περιβαλλοντικό κόστος, τα αποτελέσµατα θα είναι καταστροφικά εάν συνεχιστεί ο ρυθµός και η υλοποίηση των αιτήσεων εγκατάστασης».

«Προτεραιότητα στην εντοπιότητα για τις δηµοπρασίες δηµόσιας γης»

Πέραν αυτού, ο κ. Βεργίδης ζητά τροποποίηση του νόµου 4061/2012 και για έναν ακόµη λόγο, που αφορά τις δηµοπρασίες δηµόσιων εκτάσεων για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση, τονίζοντας πως πληθαίνουν συνεχώς οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πλειοδοτούν παραγωγοί που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι του Κιλκίς ή έρχονται πρώτοι σε σειρά κατάταξης µε τη διαδικασία της µοριοδότησης, οι οποίοι τις κατοχυρώνουν µόνο για να εξασφαλίσουν τις επιδοτήσεις και συχνά µένει γη ακαλλιέργητη και εγκαταλειµµένη.

«Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µόνιµοι κάτοικοι να µένουν χωρίς εκτάσεις για καλλιέργεια, αλλά και απώλεια δικαιωµάτων και επιδοτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, οδηγώντας σε δυσχερή θέση αγρότες και κτηνοτρόφους της παραµεθόριας Περιφερειακής µας Ενότητας, οι οποίοι έχουν ως µοναδική πηγή εισοδήµατος τον πρωτογενή τοµέα», επισηµαίνει στην επιστολή του και προσθέτει: «προτείνουµε τροποποίηση του νόµου 4061/2012 στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι κατά τη διαδικασία των δηµοπρασιών του άρθρου 4 να προηγούνται οι ∆ηµότες, µόνιµοι κάτοικοι των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων, στις οποίες βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο και, ελλείψει των παραπάνω, να προχωρά η διαδικασία µε άλλους».

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα