Οι πιο Διαδεδομένες Ποικιλίες Μηλιάς στην Ελλάδα

Οι ποικιλίες μηλιάς που καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο είναι χιλιάδες. Παρακάτω αναφέρονται οι πιο διαδεδομένες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας. Αυτές οι ποικιλίες είναι:

Ποικιλίες Μηλιάς

Από τις πρώιμες ποικιλίες, η ποικιλία Gala

Από τις όψιμες ποικιλίες, η ποικιλία Fuji και η ποικιλία Granny Smith και Mutsu ευδοκιμεί σε ορεινές περιοχές.

Μήλα της ομάδας Red Deliciοus σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Μήλα της ομάδας Golden Deliciοus,

Και οι τριπλοειδείς ποικιλίες, ανάμεσα τους οι ποικιλίες Jonagored, Jonagold.

Μια ενδιαφέρουσα Ελληνική ποικιλία που ξεχωρίζει είναι το Φιρίκι συναντάται ως επί το πλείστων στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.

Με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, την οξύτητα, την εποχή ωρίμανσης και την γενετική τους σύσταση, οι ποικιλίες μηλιάς κατατάσσονται:

I. Ανάλογα με το χρώμα τους:

  • Κόκκινα μήλα (Red Delicious, Red Chief)
  • Πράσινα μήλα (Granny Smith, Mutsu)
  • Κίτρινα μήλα (Golden Delicious)

II. Ανάλογα με την οξύτητα του χυμού τους:

  • Γλυκά μήλα (Red Delicious)
  • Ξινά μήλα (Granny Smith)
  • Ενδιάμεσης οξύτητας

III. Ανάλογα με την εποχή ωρίμανσης:

  • Σεπτεμβρίου(Red Delicious, Golden)
  • Φθινοπωρινά (Granny Smith)

IV. Ανάλογα με την γενετική τους σύσταση:

  • Διπλοειδείς (Red Delicious, Golden και άλλες)
  • Τριπλοειδείς (Jonagold, Mutsu)

Πρεπει Να Διαβασετε