Agravia

Καλλιέργεια Ανανά: Προετοιμασία Φύτευση και Προστασία

Καλλιέργεια Ανανά
Προετοιμασία εδάφους

Κατ’ αρχάς απομακρύνουμε χειρωνακτικά ή μηχανικά από τον αγρό κάθε είδος αυτοφυούς βλαστήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχουν στον αγρό παλαιά φυτά ανανά, αυτά τα απομακρύνουμε και τα καίμε, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, αν γίνει επαναφύτευση, τα νέα φυτά να μολυνθούν με νηματώδεις. Η απομάκρυνση των φυτών γίνεται μηχανικά, γιατί το βάρος της βλάστησης, που πρέπει να απομακρύνουμε, ανέρχεται σε 20 τόνους/στρέμμα περίπου. Μετά την απομάκρυνση της βλάστησης οργώνουμε το έδαφος σε βάθος 45cm περίπου, το ισοπεδώνουμε και διανοίγουμε αυλάκια απορροής για να αποφευχθεί ενδεχόμενη διάβρωση του εδάφους. Σε επικλινή εδάφη οι σειρές φυτεύσεως των φυτών πρέπει να ακολουθούν τις ισοϋψείς καμπύλες αυτού. Διαμορφώνουμε διαδρόμους και δρόμους κατά τρόπο που να διευκολύνουμε τη διακίνηση των μηχανημάτων. Η απόσταση μεταξύ δυο δρόμων είναι συνήθως διπλάσια εκείνης του πλάτους της μηχανής, για να πραγματοποιούμε όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες από το δρόμο.

Φύτευση

Η φύτευση γενικά γίνεται κατά τις περιόδους υψηλής βροχοπτώσεως. Στη Χαβάη των Η.Π.Α. χρησιμοποιούν ένα σύστημα διπλών σειρών με τα φυτά να φυτεύονται κάθε 30 cm επί της σειράς φυτεύσεως, που απέχουν μεταξύ τους 50 cm. Ακολουθεί διάδρομος πλάτους 1.5 μέτρου και επανάληψη του συστήματος των διπλών σειρών φυτεύσεως. Μπορούμε όμως και να εφαρμόσουμε και σύστημα αλιών με τρεις σειρές φυτεύσεως, όπου οι σειρές απέχουν μεταξύ τους 30 cm και τα φυτά επί της σειράς 30 cm, με διάδρομο μεταξύ των αλιών πλάτους 90 cm. Αναφέραμε ότι κάθε φυτό καρποφορεί μόνο μια φορά. Μετά την συλλογή των καρπών αφήνουμε να αναπτυχθούν 1-2 παραφυάδες από το μητρικό φυτό. Κάθε παραφυάδα, περίπου ένα χρόνο αργότερα, παράγει έναν καρπό έτοιμο για συγκομιδή. Αυτό ονομάζεται κυκλική καρποφορία. Μερικές φορές αναπτύσσεται και δεύτερη κυκλική καρποφορία. Παρά ταύτα, υψηλότερες σοδειές και καλύτερης ποιότητας καρποί λαμβάνονται από την κανονική καρποφορία του φυτού.

Καλλιέργεια εδάφους

Η χρήση εδαφικού επιστρώματος (άχυρο, χλόη) στην καλλιέργεια του ανανά είναι ευρεία. Σήμερα όμως χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μαύρα φύλλα πολυαιθυλενίου, τα οποία ζεσταίνουν το έδαφος, προστατεύουν αυτό από τις διαβρώσεις, εμποδίζουν την ανάπτυξη ζιζανίων, μειώνουν την απόπλυση του εδάφους και αυξάνουν την παραγωγή. Τα φυτά φυτεύονται διά μέσου των τρυπών που διανοίγουμε σ’ αυτά και σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα φυτεύσεως. Η καταπολέμηση των ζιζανίων είναι βασική καλλιεργητική φροντίδα στον ανανά. Τα ζιζάνια δεν ανταγωνίζονται τα φυτά μόνο σε νερό, φώς και θρεπτικά στοιχεία, αλλά φιλοξενούν και νηματώδεις, μύκητες και έντομα. Ως πιο επιβλαβή ζιζάνια θεωρούνται τα φυτικά είδη Cyperus rotundus και Imperata cylindrica. Συνιστώνται ως πιο αποτελεσματικά ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση γενικά των ζιζανίων το bromacil, paraquat, και roundup.

Άρδευση

Ο ανανάς αν και θεωρείται ανθεκτικός στην ξηρασία, εν τούτοις η έλλειψη νερού αναστέλλει την αύξηση των φυτών και καθυστερεί την καρποφορία τους. Αναφέρεται ότι το πότισμα αυξάνει την παραγωγή κατά 1-2 τόνους/στρέμμα. Ως σύστημα άρδευσης χρησιμοποιούμε την τεχνητή βροχή πάνω ή κάτω από την κόμη των φυτών. Συχνά δια των συστημάτων αυτών εφαρμόζουμε τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και μερικές φορές και τη ζιζανιοκτονία, λαμβάνοντες όμως μέριμνα τα διαλύματα των ζιζανιοκτόνων να μην πέφτουν πάνω στα φυτά.

Λίπανση

Ο ανανάς έχει μεγάλες ανάγκες σε άζωτο και κάλιο, λιγότερες σε ασβέστιο και μαγνήσιο και πολύ μικρές σε φώσφορο. Για την επίτευξη ικανοποιητικής παραγωγής συνιστώνται 6,8kg N, 2,4kg P2O5, 17,4kg Κ2Ο, 2,7kg CaO και 1,6kg MgO κατά στρέμμα. Η τροφοπενία αζώτου επιβραδύνει τη βλαστική αύξηση, αναστέλλει την ανάπτυξη των φυτών και προκαλεί κιτρίνισμα στα φύλλα. Επίσης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή καρπών και βλαστών. Η τροφοπενία καλίου γίνεται εμφανής από κίτρινες κηλίδες στα φύλλα. Οι υψηλές αποδόσεις συνδέονται με περιεκτικότητα Mg στα φύλλα, φυτών ηλικίας 5 μηνών, 0,32-0,3% επί ξηρού βάρους και 0,19-0,20% σε φυτά ηλικίας 9 μηνών, αλλά περισσότερο εξαρτάται από τη σχέση K/Mg. Η σχέση N/K είναι επίσης σημαντική, αφού η υψηλότερη σχετικά συγκέντρωση καλίου δημιουργεί ξινούς καρπούς και συνεκτική σάρκα. Η τροφοπενία σιδήρου παρατηρείται σε pH μεγαλύτερα του 6.5, σε εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα Ca και περίσσεια Mn σ’ αυτά. Όταν η σχέση Mn/Fe είναι πάνω από 2, προκαλεί χλώρωση στα φύλλα, που οφείλεται στην έλλειψη σιδήρου. Συχνά παρατηρούμε τροφοπενίες Zn και Cu, που τις διορθώνουμε με διαφυλλικούς ψεκασμούς παρασκευασμάτων Zn και Cu. Καλύτερα είναι να στηρίζουμε τη λίπανση στη χημική ανάλυση των φύλλων, όπου οι επιθυμητές τιμές στην ποικιλία Red Spanish είναι Ν=1,7-2,2%, P=0,20-0,25% και Κ=3,5-4% (επί ξηρού βάρους) και στην Smooth Cayenne N = 1,6-1,9%, P=0,16-0,20 και Κ=1,8-2,5% (επί ξηρού βάρους). Πρέπει να παρέχουμε λίπανση σε στερεά μορφή από το έδαφος, ή σε υγρή μορφή στις μασχάλες των φύλλων, που βρίσκονται στη βάση του φυτού. Η δεύτερη τεχνική μάς δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή μπορεί να δίνεται σε μηνιαία διαστήματα για το N και σε λίγες εφαρμογές για το K. Η αζωτούχα λίπανση πρέπει να σταματά 2 μήνες πριν την προτροπή σχηματισμού ανθέων.

Ωρίμανση

Οι καρποί του ανανά είναι καλύτερης ποιότητας, όταν αυτοί ωριμάζουν πλήρως πάνω στο φυτό. Δεν γλυκαίνουν περισσότερο, αν συγκομιστούν λίγο άγουροι, γιατί στερούνται αποθεμάτων αμύλου. Η μεγαλύτερη παραγωγή συγκομίζεται, όταν οι καρποί είναι ώριμοι και στη συνέχεια κονσερβοποιούνται ή δέχονται βιομηχανική επεξεργασία άμεσα. Η κατανάλωση φρέσκων καρπών συνεχώς αυξάνεται λόγω της ταχείας μεταφοράς τους στη διεθνή αγορά κυρίως με αεροπλάνα. Ως κριτήριο ωριμότητας χρησιμοποιούμε το χρωματισμό του καρπού (κιτρινωπός), την περιεκτικότητα των διαλυτών στερεών (12%) και τον ήχο που παράγεται από το χτύπημα του καρπού.

Συγκομιδή

Οι καρποί συγκομίζονται με ειδικές μηχανές και τοποθετούνται σε ειδικά τελάρα ή σακούλες, αφού προηγουμένως έχουμε απομακρύνει τη στεφάνη και καθαριστεί η βάση τους. Η στεφάνη παραμένει στον καρπό, για λόγους προστασίας, όταν τα κονσερβοποιεία βρίσκονται πάρα πολύ μακριά. Οι καρποί, που προορίζονται για εξαγωγή, συγκομίζονται μισοώριμοι. Ο εξωτερικός χρωματισμός του καρπού επηρεάζεται από την ποικιλία, το μέγεθος του καρπού και τις καιρικές συνθήκες. Το βάρος του καρπού συνήθως κυμαίνεται από 1,4-2,7 kg. Η απόδοση κατά στρέμμα του ανανά κυμαίνειται από 4-7 τόνους.

Πηγή: gaiapedia.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα