Agravia

Γενικές Οδηγίες για Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας

Υδροπονική καλλιέργεια τομάτας

Σε μία υδροπονική καλλιέργεια τομάτας είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις θρεπτικού διαλύματος και νερού ώστε να βεβαιώνεται ότι το φυτό προσλαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να εξετάζουν επίσης εάν τα συστήματα υδρολίπανσης τους, αποδίδουν τις ζητούμενες ποσότητες λιπασμάτων – στοιχείων κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων που αποδίδονται στην καλλιέργεια θα πρέπει να ελέγχονται και να προσαρμόζονται καθόλη την διάρκεια της καλλιέργειας και αναλόγως το στάδιο ανάπτυξης, την σεζόν, τα επίπεδα φωτισμού και την ποικιλία της τομάτας.

Η ανάλυση νερού και θρεπτικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση μιας καλλιέργειας.

Η ποιότητα του αρδευτικού νερού θα πρέπει να αναλύεται και να αξιολογείται προτού δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα θρέψης – συνταγή. Τα σημαντικότερα δεδομένα για τα οποία θα πρέπει να είναι ενήμερος ο παραγωγός είναι:

  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού (EC)
  • pH
  • Περιεκτικότητα σε Νάτριο (Na)
  • Περιεκτικότητα σε Χλώριο (Cl)
  • Περιεκτικότητα σε Ασβέστιο (Ca)
  • Περιεκτικότητα σε Μαγνήσιο (Mg)
  • Περιεκτικότητα σε Θειικά (SO4)

Τα χαμηλά επίπεδα σε αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν μιας καλής ποιότητας νερό. Ειδικότερα νερό ηλεκτρικής αγωγιμότητας κάτω από 0,5 mS/cm θεωρείται ένα πολύ καλό νερό άρδευσης.

            Εάν το pH είναι υψηλό (>6,5) μπορεί να γίνει προ-οξίνιση με την χρήση θειικού οξέως, νιτρικού ή φωσφορικού οξέως.

            Όσο αφορά τις αναλύσεις θρεπτικού διαλύματος θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ανά δύο εβδομάδες ή και εβδομαδιαίως εάν αυτό είναι δυνατό. Τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από δύο σημεία:

  • Από τους σταλάχτες οι οποίοι παρέχουν το θρεπτικό διάλυμα στο φυτό
  • Από την απορροή του υποστρώματος

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα