Agravia

Βιομηχανική Τομάτα: Περαιτέρω Βελτίωση Τιμών Προοιωνίζουν τα Συμβόλαια

Ενισχυµένες τιµές στον βασικό όγκο παραγωγής και πριµ πρωιµότητας και οψιµότητας αναµένεται να ανακοινωθούν την ερχόµενη εβδοµάδα από τις βιοµηχανίες µεταποίησης βιοµηχανικής ντοµάτας. Η σχεδόν µηνιαία καθυστέρηση στην ανακοίνωση τιµολογίων οφείλεται, σύµφωνα µε τα όσα ακούγονται στα παραγωγικά κέντρα της χώρας, στον ανταγωνισµό ανάµεσα στις βιοµηχανίες, αφού καµία δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά της, πριν κάποια άλλη κάνει την αντίστοιχη κίνηση.

Από τις ανεπίσηµες συζητήσεις πάντως προκύπτει ότι οι βασικοί παίκτες της αγοράς θα αναζητήσουν αυξηµένες ποσότητες και είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω, δίνοντας µάλιστα καλά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να παραδώσουν στα δύο άκρα της περιόδου.

Οι προθέσεις καλλιέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας δείχνουν µια αύξηση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων γύρω στο 7% µε 10%, που θα φτάσουν δηλαδή τα 18.500 στρέµµατα. Όπως εξηγεί στην Agrenda ο  παραγωγός Χρήστος Σουλιώτης, µέλος του ∆Σ του συνεταιρισµού ΘΕΣΤΟ, µόλις ανακοινωθούν οι τιµές, θα ξεκινήσει και ο σχεδιασµός της χρονοκατανοµής φυτεύσεων. Ο ίδιος εκτιµά ότι η απορρόφηση της πρώτης ύλης θα γίνει οµαλά εφόσον οι βιοµηχανίες πράγµατι προχωρήσουν στην ανακοίνωση ενισχυµένων πριµ, συγκριτικά µε την περσινή χρονιά, για τις πρώιµες και τις όψιµες παραδόσεις.

Μάλιστα οι παραγωγοί του κάµπου αναµένουν πως η παρουσία της Damavand στη λιανική µέσω της συνεργασίας της µε τη Minerva που ανακοινώθηκε προς τα τέλη του 2020, δεν µπορεί παρά να ενισχύσει περαιτέρω τον ανταγωνισµό µεταξύ των βιοµηχανιών. Άλλωστε, επιδίωξη της εταιρείας είναι να παραλάβει µεγαλύτερο τονάζ, µε την αύξηση των φυτεύσεων από την πλευρά των παραγωγών να µην καλύπτει τις φετινές ανάγκες της αγοράς.

Χωρίς αποθέματα οι μεταποιητικές βιομηχανίες

Ο θετικός τρόπος µε τον οποίο αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές την προηγούµενη χρονιά, η ενισχυµένη ζήτηση στο κανάλι της λιανικής που απορροφά και τις µεγαλύτερες ποσότητες πολτού φαίνεται πως έχουν ήδη αδειάσει τα αποθέµατα στις περισσότερες βιοµηχανίες. Όπως επισηµαίνουν άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, οι ποσότητες που διατηρούν οι µεταποιητικές είναι στην πλειοψηφία τους δεσµευµένες και το εύρος της εγχώριας παραγωγής παραµένει ελλειµµατικό, συγκυρία που αβαντάρει κι αυτή από την πλευρά της την ενίσχυση των τιµών παραγωγού.

Σε κάθε περίπτωση, εκεί που εστιάζουν οι περισσότεροι, είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουν Νοµικός και Damavand που από πέρυσι φαίνεται ότι προσπαθούν αµφότερες να κερδίσουν τους συστηµατικούς παραγωγούς. Άλλωστε πρόκειται για µια απαιτητική καλλιέργεια, τα έξοδα της οποίας προσεγγίζουν τα 650 ευρώ το στρέµµα. Η ανάγκη για βελτίωση των αποδόσεων, αλλά και της ποιότητας των παραδόσεων, δεν αφήνει περιθώρια στις µεταποιητικές βιοµηχανίες παρά να αυξήσουν την τιµή µαζί µε τις απαιτήσεις τους.

Μείωση κατά 5% στην παραγωγή βιοµηχανικής ντοµάτας της Ιταλίας έως το 2030, ενισχυµένες τιµές παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει η Κοµισιόν

Λιγότερες εκτάσεις, μεγαλύτερη ζήτηση

Ανακατατάξεις στην αγορά βιοµηχανικής ντοµάτας αναµένει η Κοµισιόν, ενώ η µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, σε συνδυασµό µε την ενισχυµένη ελαφρώς ζήτηση για εξαγωγή, εκτιµάται ότι θα διαµορφώσουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάµεσα στις βιοµηχανίες για την εξασφάλιση των απαιτούµενων πρώτων υλών.

Η παραγωγή ντοµάτας για τον τοµέα µεταποίησης αναµένεται να διαφέρει µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα η Κοµισιόν αναµένει µικρή µείωση της παραγωγής, που οφείλεται στον περιορισµό των καλλιεργούµενων εκτάσεων.

Για την Ιταλία, που διατηρεί το ρόλο του µεγαλύτερου παραγωγού βιοµηχανικής ντοµάτας, η µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης αναµένεται να οδηγήσει

σε µείωση της παραγωγής έως το 2030 κατά 5%. Οµοίως, ο συνδυασµός µιας µικρότερης καλλιεργούµενης έκτασης και η ελαφρά αυξανόµενη απόδοση αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση της παραγωγής κατά 7% στην Ισπανία. Από την άλλη, τόσο η έκταση όσο και οι αποδόσεις αναµένεται να αυξηθούν στην Πορτογαλία, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής κατά 14%.

Πηγή: agronews.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα