ΑρχικήΚαλλιέργειεςΠαραγωγή Σπορ...

Παραγωγή Σποροφύτων Αγγουριού

Το πιο συνηθισμένο υπόστρωμα για την καλλιέργεια σποροφύτων αγγουριού είναι τα υποστρώματα πετροβάμβακα. Συνήθως οι διαστάσεις των κύβων πετροβάμβακα είναι 4 cm x 4 cm x 4 cm. Οι κύβοι πετροβάμβακα παρέχουν καλή οξυγόνωση και βέλτιστη συγκράτηση νερού. Ωστόσο επειδή το ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων αγγουριού είναι πολύ υψηλό μπορούν να φυτευφθούν κατευθείαν σε μπλοκ πετροβάμβακα χωρίς να προηγηθεί η φύτευση σε κύβους.

Παραγωγή Σποροφύτων Αγγουριού

Τα μπλοκ πετροβάμβακα θα πρέπει να διαβρέχονται πριν την φύτευση αλλά και καθόλη την διάρκεια της βλάστησης. Το νερό διαβροχής θα πρέπει να είναι θερμοκρασίας 20-25 ℃, pH 5,5 – 6,0 και ηλεκτρικής αγωγιμότητας 0,5 mS/cm. Σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας καλό είναι να σκεπάζονται οι οπές οπού έχουν φυτευτεί οι σπόροι με βερμικουλιτή ώστε να αποφεύγεται η ξήρανση τους. 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αρχή της βλάστησης θα πρέπει να είναι 24 ℃ ενώ στην συνέχεια και για 17 ημέρες θα πρέπει να είναι 26 ℃ την ημέρα και 21℃ την νύχτα. Η θερμοκρασία υποστρώματος κατά την διάρκεια της βλάστησης θα πρέπει να είναι 26 ℃. Σε πιο βόρειες περιοχές οπού η ηλιοφάνεια είναι μειωμένη κατά τους χειμερινούς μήνες θα πρέπει να αυξάνεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα EC στα 2,5  – 2,8 mS/cm μετά από 7 ημέρες. Σημαντικό είναι να αυξάνεται η διάρκεια της ημέρας στις 18 ώρες με την χρήση τεχνητού φωτισμού.

Σπορόφυτα Αγγουριού

Μετά την μεταφύτευση στις τελικές θέσεις (slabs) η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να διατηρείται στους 22℃ κατά την διάρκεια της ημέρας και 20℃ κατά την διάρκεια της νύχτας.

Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE


Πρεπει Να Διαβασετε