ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΣύγκριση Τριώ...

Σύγκριση Τριών Μοντέλων Υπολογισμού Εξατμισοδιαπνοής Θερμοκηπίου

Παρόλο που πολλά μοντέλα υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής ET θερμοκηπιακών καλλιεργειών έχουν δημιουργηθεί, δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο ποιο μοντέλο είναι το κατάλληλο και με μεγαλύτερη ακρίβεια για την δημιουργία στρατηγικής δροσισμού θερμοκηπιακών καλλιέργειών.

Εξατμισοδιαπνοής

Στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα διεξήγαγαν μελέτη συγκρίνοντας τρία θεωρητικά μοντέλα υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής για δύο διαφορετικές καλλιέργειες (τομάτας και πιπεριάς). Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά συστήματα δροσισμού των θερμοκηπίων, ένα με φυσικό αερισμό με σύστημα υδρονέφωσης και ένα με μηχανικό εξαερισμό και υγρή παρειά, για τρείς καλλιεργητικές περιόδους (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο).

Οι προβλέψεις για την εξατμισοδιαπνοή ET από τα μοντέλα υπολογισμού συγκρίθηκαν με μετρούμενες ενδείξεις. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι δεν υπήρχαν αποκλείσεις των μοντέλων προσομοίωσης με τις πραγματικές μετρούμενες τιμές και αυτό μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι και τα τρία μοντέλα υπολογισμού μπορούν να ενταχθούν σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα δροσισμού θερμοκηπίων. Σημαντικό είναι να γίνονται οι ανάλογες ρυθμίσεις και στα τρία μοντέλα κατά την διάρκεια της καλλιέργειας ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Πηγή: F. Villarreal-Guerrero, M. Kacira, E. Fitz-Rodríguez, C. Kubota, G.A. Giacomelli, R. Linker, A. Arbel,Comparison of three evapotranspiration models for a greenhouse cooling strategy with natural ventilation and variable high pressure fogging,

Scientia Horticulturae,https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.10.016.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423811005425)

Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE


Πρεπει Να Διαβασετε