Ακρόδρυα

Καμαροσπόριο: η Σοβαρότερη Ασθένεια της Φιστικιάς

Καμαροσπόριο: η Σοβαρότερη Ασθένεια της Φιστικιάς Το καμαροσπόριο, Camarosporium pistaciae,  θεωρείται ως η σοβαρότερη ασθένεια της φιστικιάς, λόγω της μεγάλης ζημιάς που προκαλεί και η...

Περί Φιστικιάς: Καταγωγή και Ονομασία

Περί Φιστικιάς: Καταγωγή και Ονομασία Ο τόπος καταγωγής της φιστικιάς Ως πατρίδα της φιστικιάς εκτιμάται ότι είναι η ευρύτερη περιοχή της Συρίας, Τουρκίας και Μεσοποταμίας. Σύμφωνα...

Οδηγίες για την Καλλιέργεια της Φυστικιάς

Οδηγίες για την Καλλιέργεια της Φυστικιάς Στην καλλιέργεια της φιστικιάς αυτή την περίοδο ξεκινάει το στάδιο του λήθαργου. Η εποχή αυτή θεωρείται ιδανική τόσο για...

Τα Συμπτώματα της Φυτόφθορας στην Φιστικιά

Τα Συμπτώματα της Φυτόφθορας στην Φιστικιά Τα προσβεβλημένα δένδρα παρουσιάζουν χλώρωση στα φύλλα και περιορισμένη βλάστηση. Επίσης παρατηρείται έντονη καρποφορία μέχρι την τελική ξήρανση. Στα...

Κορύνεο: Η Σημαντικότερη Ασθένεια των Πυρηνοκάρπων

Κορύνεο: Η Σημαντικότερη Ασθένεια των Πυρηνοκάρπων Η ασθένεια κορύνεο οφείλεται στον μύκητα Wilsonomyces carpophilus. Αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη ασθένεια των πυρηνόκαρπων στη χώρα μας, γνωστή...

Χειμερινός Λήθαργος Οφθαλμών Φυλλοβόλων Οπωροφόρων και Ακρόδρυων Δένδρων

Χειμερινός Λήθαργος Οφθαλμών Φυλλοβόλων Οπωροφόρων και Ακρόδρυων Δένδρων Τα φυλλοβόλα οπωροφόρα (μηλιά, κερασιά, δαμασκηνιά, βερικοκιά, ροδακινιά, ροδιά) καθώς και τα ακρόδρυα (καρυδιά, αμυγδαλιά, φυστικιά) έχουν...

Φυστικιά: Προληπτικά Μέτρα Μετά τη Φύτευση

Φυστικιά: Προληπτικά Μέτρα Μετά τη Φύτευση Πότισμα Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος είναι η στάγδην άρδευση. Αποφεύγονται η διαβροχή του κορμού, η οποία είναι καθοριστική για την...

Εγκατάσταση Νέας Φυτείας Φυστικιάς

Εγκατάσταση Νέας Φυτείας Φυστικιάς Αρχικά πριν από την εγκατάσταση νέου οπωρώνα φυστικιάς πρέπει να γίνει σωστή επιλογή τοποθεσίας. Η καλλιέργεια της φυστικιάς θα πρέπει να...