ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΑπόδοση και Έ...

Απόδοση και Έκταση Καλλιέργειας Δημητριακών στην Ευρώπη

Πολύ σημαντική καλλιέργεια για παραγωγούς όλου του κόσμου είναι τα δημητριακά.

Στη χώρα μας όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές είναι για πολλούς παραγωγούς η κύρια καλλιέργεια τους. Τα δημητριακά είναι η βασική πηγή τροφής για τους περισσότερους ανθρώπους και γιαυτό η καλλιέργεια σε βάθος χρόνου αυξάνεται στρεμματικά και αποδοτικά. Όπως φαίνεται και στο πίνακα 1.1 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε σχέση με τη περσυνή χρονιά έχουν αυξηθεί καθώς επίσης και η αναμενόμενη παραγωγή ανά στρέμμα. Στην Ελλαδική αγροτική πολιτική δεν υπάρχουν διαφορές στις τιμές στη φετινή με τη περσυνή χρονιά. Η στρεμματική απόδοση εκτιμάτε ότι θα παραμείνει η ίδια, όπως επίσης και η καλλιεργούμενη έκταση για όλες τις κατηγορίες όπως φαίνεται στο πίνακα 1.2.

Βιβλιογραφία

copa-cogeca.eu

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc


Πρεπει Να Διαβασετε