Χρήση Trichoderma Aggressivum f. Europaeum στην Καλλιέργεια Τομάτας

Χρήση Trichoderma Aggressivum f. Europaeum στην Καλλιέργεια Τομάτας

Σε πειράματα που έγιναν σε σπορόφυτα τομάτας και πιπεριάς, παρατηρήθηκε αύξηση των ριζών κατά 66%  μετά την εφαρμογή μέσω υδρολίπανσης του Trichoderma aggressivum f. europaeum σε συνθήκες θερμοκηπίου παραγωγής σποροφύτων. Η εφαρμογή του Trichoderma aggressivum f. europaeum σε θερμοκήπιο παραγωγής σποροφύτων προσδίδει ιδιαίτερη αξία στα σπορόφυτα καθώς η επίδραση του αυξητικού παράγοντα παραμένει έως και τρείς μήνες μετά την μεταφύτευση στο παραγωγικό θερμοκήπιο.

Trichoderma Aggressivum Καλλιέργεια Τομάτας
Trichoderma Aggressivum f. Europaeum
Ολόκληρη η μελέτη:

Sánchez-Montesinos B, Diánez F, Moreno-Gavíra A, Gea FJ, Santos M. Role of Trichoderma aggressivum f. europaeumas Plant-Growth Promoter in Horticulture. Agronomy. 2020; 10(7):1004. https://doi.org/10.3390/agronomy10071004

Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE


Πρεπει Να Διαβασετε