ΑρχικήΚαλλιέργειεςΤα Ιχνοστοιχε...

Τα Ιχνοστοιχεία στα Εδαφικά Διαλύματα

Οι συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων στα εδαφικά διαλύματα, με εξαίρεση το Cl-, είναι χαμηλές και εξαρτώνται από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους.

Ιχνοστοιχεία στα Εδαφικά Διαλύματα

Η διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων αυτών εξαρτάται κυρίως από το pH του εδαφικού διαλύματος καθώς και από την προσρόφηση τους στα ορυκτά της αργίλλου, ή την οργανική ουσία του εδάφους.

Η διαλυτότητα των ιχνοστοιχείων αυτών συνήθως αυξάνεται κάτω από συνθήκες αλατότητας. Ωστόσο η συγκέντρωση τους στους φυτικούς ιστούς μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται ή να παραμένει σταθερή.

Οι συγκεντρώσεις τους στα φυτά εξαρτώνται από το φυτικό είδος, τον ιστό, την φύση της αλατότητας, την συγκέντρωση του ιχνοστοιχείου στο εδαφικό διάλυμα και από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

Αν και η επίδραση της αλατότητας, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων ποικίλει, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αλατότητα NaCl προκαλεί ελλείψεις-Fe. Στις περιπτώσεις αυτές η επίδραση της έλλειψης φαίνεται από την αλλαγή της μορφολογίας των ριζών των φυτών.


Πρεπει Να Διαβασετε