ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΣυνδεδεμένες ...

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις σε 15 Προϊόντα

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

* Τι λαμβάνει το κάθε προϊόν και ποιες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή των γεωργοκτηνοτρόφων

Μπορεί στην ελληνική βουλή να ανακοινώθηκαν 11 προϊόντα που θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση αλλά τελικά στην Ε.Ε στάλθηκαν 15, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Εθνικού Φακέλου, που απέστειλε το ΥΠΑΑΤ.

Έτσι όπως βλέπετε και στο σχετικό πίνακα, τα ποσά ανά στρέμμα ή ζώο είναι μικρότερα από αυτά που είχαν σχεδιαστεί με τα αρχικά 11 προϊόντα και αυτό είναι λογικό επόμενο, αφού όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδεδεμένων προϊόντων, τόσο μειώνεται και η ενίσχυση στο κάθε προϊόν.

Για παράδειγμα, στο σκληρό σιτάρι η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι μικρή και ξεκινά από 3,6 ευρώ το στρέμμα για το 2015 και φτάνει τα 5,5 ευρώ το 2020. Από την άλλη μεριά ικανοποιητικές θεωρούνται οι ενισχύσεις για τα όσπρια και τα ψυχανθή αλλά και για τη σποροπαραγωγή.

Να σημειωθεί πως τα αναγραφόμενα ποσά ενισχύσεων είναι εκτιμώμενα από το ΥΠΑΑΤ και στην πράξη μπορεί να υπάρξουν αυξομειώσεις, αναλόγως των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και των εκτρεφομένων ζώων αλλά χωρίς μεγάλη διαφορά.

Ας δούμε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες, τα συγκεκριμένα ποσά αλλά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι, ώστε να δικαιούνται τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ201520162017201820192020
1.  ΡΥΖΙ26, 7 ευρώ/στρ26, 4 ευρώ/στρ26, 0 ευρώ/στρ25, 8 ευρώ/στρ25, 5 ευρώ/στρ25, 5 ευρώ/στρ
2.  ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ3,6 ευρώ/στρ4,7 ευρώ/στρ5,7 ευρώ/στρ5,6 ευρώ/στρ5,5 ευρώ/στρ5,5 ευρώ/στρ
3.  ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙΔΗ128 ευρώ/ζώο127 ευρώ/ζώο125 ευρώ/ζώο124 ευρώ/ζώο122 ευρώ/ζώο122 ευρώ/ζώο
4.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ27,4 ευρώ/στρ33,3 ευρώ/στρ41,1 ευρώ/στρ40,7 ευρώ/στρ40,2 ευρώ/στρ40,2 ευρώ/στρ
5.  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ31,6 ευρώ/στρ41,6 ευρώ/στρ41,1 ευρώ/στρ40,7 ευρώ/στρ40,2 ευρώ/στρ40,2 ευρώ/στρ
6.  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕ  ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ7 ευρώ/ζώο7 ευρώ/ζώο7 ευρώ/ζώο7 ευρώ/ζώο7 ευρώ/ζώο7 ευρώ/ζώο
7.  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ5 ευρώ/ζώο5 ευρώ/ζώο5 ευρώ/ζώο5 ευρώ/ζώο5 ευρώ/ζώο5 ευρώ/ζώο
8.  ΟΣΠΡΙΑ30,3 ευρώ/στρ29,9 ευρώ/στρ29,6 ευρώ/στρ29,3 ευρώ/στρ28,9 ευρώ/στρ28,9 ευρώ/στρ
9.  ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ17,5 ευρώ/στρ17,3 ευρώ/στρ17,1 ευρώ/στρ16,9 ευρώ/στρ16,7 ευρώ/στρ16,7 ευρώ/στρ
10.  ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ29,4 ευρώ/στρ29,1 ευρώ/στρ28,7 ευρώ/στρ28,4 ευρώ/στρ28,1 ευρώ/στρ28,1 ευρώ/στρ
11.  ΣΠΑΡΑΓΓΙ38,5 ευρώ/στρ38,0 ευρώ/στρ37,6 ευρώ/στρ37,1 ευρώ/στρ36,7 ευρώ/στρ36,7 ευρώ/στρ
12.  ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ160 ευρώ/κουτί158 ευρώ/κουτί156 ευρώ/κουτί155 ευρώ/κουτί153 ευρώ/κουτί153 ευρώ/κουτί
13.  ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ25,0 ευρώ/στρ34,6 ευρώ/στρ34,2 ευρώ/στρ33,8 ευρώ/στρ33,4 ευρώ/στρ33,4 ευρώ/στρ
14.  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΑΡΙΑ150 ευρώ/ζώο148ευρώ/ζώο146 ευρώ/ζώο145 ευρώ/ζώο143 ευρώ/ζώο143 ευρώ/ζώο
15.  ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ20,0 ευρώ/στρ19,8 ευρώ/στρ19,5 ευρώ/στρ19,3 ευρώ/στρ19,1 ευρώ/στρ19,1 ευρώ/στρ
ΠΡΟΪΟΝΤΑΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.  ΡΥΖΙΕνισχύσεις σε καλλιεργητές ρυζιού οι οποίοι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών.
2.  ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙΕνισχύσεις σε καλλιεργητές σκληρού σίτου με 100% σπορά Πιστοποιημένου σπόρου από ποικιλία εγγεγραμμένη στον εθνικό είτε στον κοινοτικό κατάλογο ποικιλιών.
3.  ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙΔΗΘηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 8 ετώνΝα έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσηςΕλάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση τα 6 ζώα ανά εκμετάλλευσηΕφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν(ΕΚ) 1760/2000.
4.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑΠροϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η υπογραφή Σύμβασης καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας και παράδοσης του προϊόντος στη μεταποιητική μονάδα.Προϋπόθεση είναι η παράδοση τουλάχιστον 50 tn/ha.
5.  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗα) Οι παραγωγοί που παραδίδουν τουλάχιστον 7 ton/ha παραγόμενου προϊόντος στη χυμοποίηση.β)Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η παράδοση του προϊόντος στη μεταποιητική μονάδα χυμοποίησης.
6.  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕ  ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ• Ενισχύονται αίγες ή/και προβατίνες ηλικίας άνω του έτους Ορεινών –Μειονεκτικών περιοχών• Παράδοση τουλάχιστον 6 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα < 1.000.000 cfu / mlΕφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.
7.  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ• Ενισχύονται αίγες ή/και προβατίνες ηλικίας άνω του έτους Πεδινών περιοχών• Παράδοση τουλάχιστον 6 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα <1.000.000 cfu / mlΕφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.
8.  ΟΣΠΡΙΑΕπιλέξιμα προς ενίσχυση είναι τα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση.
9.  ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗΕπιλέξιμα προς ενίσχυση είναι τα κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα Καρποδοτικά ψυχανθή που προορίζονται για ζωοτροφές.
10.  ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΧρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς.Μη χρήση σπόρων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.Παράδοση σπόρων σποράς στις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις.Επιλέξιμα είδη: Σπόροι σποράς Ελαιούχων και κλωστικών φυτών (βαμβάκι, σόγια) Σπόροι σποράς Οσπρίων (Φασόλια, Φακές, ρεβύθια, Φάβα, κουκιά, κ.α) Σπόροι σποράς Κτηνοτροφικών Ψυχανθών (Μηδική, Βίκος, κουκιά, λούπινα, Μπιζέλια , ρόβη, κ.ά )
11.  ΣΠΑΡΑΓΓΙΕπιλέξιμα προς ενίσχυση είναι γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν και παράγουν σπαράγγια.
12.  ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣΟι γεωργοί που εκτρέφουν μεταξοσκώληκες και παράγουν τουλάχιστον 20 κιλά χλωρά κουκούλια για κάθε κουτί εκτρεφόμενου μεταξόσπορου των 20.000 αυγών.
13.  ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑΠροϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η σύναψη σύμβασης καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη Ζαχαροβιομηχανία.  Επιπλέον απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς.
14.  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΑΡΙΑΓεωργοί που διέθεταν ειδικά δικαιώματα το 2014, δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια το 2015.Οι γεωργοί θα ενισχύονται με βάση τον αριθμό των μονάδων μεγάλων ζώων που διαθέτουν.Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση οι 3 ΜΜΖ ανά εκμετάλλευσηΕφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για τα βοοειδή και Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.Οι γεωργοί δεν δικαιούνται άλλη συνδεδεμένη ενίσχυση.
15.  ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣα) Οι παραγωγοί που παραδίδουν τουλάχιστον 9 ton/ha παραγόμενου προϊόντος προς χυμοποίηση.β) Σύμβαση με τη μεταποιητική βιομηχανία χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου.
banner-ad-we-love-cherry

Πηγή: agroekfrasi.gr


Πρεπει Να Διαβασετε