ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΣυνθήκες Συντ...

Συνθήκες Συντήρησης του Μήλου και Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί

Συνθήκες Συντήρησης του Μήλου

Οι ιδανικές θερμοκρασίες συντήρησης για τα μήλα είναι από 0-0,5 C έως 4 C, για τα αχλάδια -1 C έως 0 C, για τα κυδώνια 0 C και για τα μούσμουλα 0-5 C. Η σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα συντήρησης συνιστάται να ρυθμίζεται στο 90-95%. Σύμφωνα με τη ποικιλία και τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν κατά τη καλλιεργητική περίοδο ο χρόνος που τα μήλα συντηρούνται είναι από 3 έως 8 μήνες, τα αχλάδια από 4 έως 6 μήνες, τα κυδώνια από 2 έως 3 μήνες και τα μούσμουλα από 3 έως 4 εβδομάδες. Ακόμη, συνιστάται η χρήση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (CA) διότι βοηθάει σημαντικά στη συντήρηση των μηλοειδών. Η σύσταση ατμόσφαιρας πρέπει να κυμαίνεται 1-3% Ο2 και 0,5-4% CO2.

Πίνακας 1. Συνθήκες συντήρησης ποικιλιών μήλων και αχλαδιών σε απλή ψύξη (Snowdon & Ahmed, 1981).

Κατά τη συντήρηση των μηλοειδών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος ο έλεγχος της επίδρασης του αιθυλενίου. Για το σκοπό αυτό συνιστάται να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες απομάκρυνσης του αιθυλενίου από τους θαλάμους συντήρησης ή/και ο χειρισμός των καρπών με 1-MCP.

Δείκτες Ωριμότητας και Αποθήκευσης για Μήλα

Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιμές ολικών διαλυτών στερεών και τιτλοδοτούμενης οξύτητας ώριμων καρπών διαφόρων ποικιλιών μηλοειδών (UC Davis, 2015).

Πίνακας 3. Τιμές εσωτερικής συγκέντρωσης αιθυλενίου ως κριτήριο φυσιολογικής ωριμότητας για συντήρηση μήλων (Dilley, 1983).

Πίνακας 4. Ενδεικτικές τιμές αναπνοής και έκλυσης αιθυλενίου διαφόρων μηλοειδών στους 0 C (UC Davis, 2015). ο

Βιβλιογραφία:

«Μετασυλλεκτική μεταχείριση καρπών και λαχανικών» Αθήνα 2015. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

We Love Apple Agravia
We Love Apple


Πρεπει Να Διαβασετε