Agravia

Προκαταβολή Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 Εντός Ιουλίου

Μέσα στον Ιούλιο, µε ταµειακή διευκόλυνση και µε συνοπτικές διαδικασίες αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η προκαταβολή έως και του 80% της ενιαίας ενίσχυσης, θέµα για το οποίο επιµένουν εδώ και καιρό η Agrenda και το Agronews. Όπως δήλωσε στην εφηµερίδα ο υπουργός Μάκης Βορίδης, πολιτικά η απόφαση είναι ειληµµένη και µένουν µόνο τεχνικές λεπτοµέρειες για να υλοποιηθεί.

Με βάση το σχεδιασμό που προωθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά τα οποία επιδιώκονται είναι τα εξής:

– χαµηλότοκος δανεισµός του δηµοσίου για τρεις µήνες (επιτόκιο κάτω του 0,5%)

– δυνατότητα συµψηφισµού της προκαταβολής µε υποχρεώσεις των δικαιούχων

 -ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα συνεπακόλουθα.

 Σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες και η πίεση των αγροτών είναι τέτοια που δεν αφήνουν περιθώρια για άλλο δρόµο.

Πως δρομολογούνται οι υπόλοιπες πληρωμές

 Μετά την πίστωση των 9 εκατ. ευρώ στους ανθοπαραγωγούς,  σειρά έχουν τα περιβόητα 31 εκατ. ευρώ στους αιγοπροβατοτρόφους. Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Μάκη Βορίδη στη Βουλή, την επόµενη εβδοµάδα ο φάκελος της εν λόγω ενίσχυσης θα βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς έγκριση.

Και µπορεί βέβαια τα χρήµατα να έχουν ήδη δεσµευτεί από τα εθνικά κονδύλια, ωστόσο η γραφειοκρατία είναι συγκεκριµένη και απαιτεί πρώτα την υπογραφή και δηµοσίευση της σχετικής ΚΥΑ των υπουργείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και µετά να δοθεί η εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πιστωθούν οι λογαριασµοί των δικαιούχων, αφού σταλεί η τελική λίστα αυτών.  Μ’ αυτά και µ’ αυτά, η επόµενη εβδοµάδα πρέπει να θεωρείται χαµένη, µε το καλύτερο σενάριο να µιλά για πληρωµή στο τέλος Ιουλίου.

Πιο γρήγορα αναµένεται να πάρουν χρήµατα οι παράκτιοι αλιείς, δεδοµένου ότι στη ∆ιαύγεια υπάρχει ήδη η σχετική ΚΥΑ, που αφορά ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 15,3 εκατ. ευρώ. Μέχρι τέλος Ιουλίου, θα ακολουθήσουν και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον υπουργό, Μάκη Βορίδη, την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να ανακοινωθεί και στήριξη για την πατάτα.

Πάντως να σηµειωθεί ότι µέχρι την περασµένη Τρίτη 30 Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα οι πιστώσεις 36 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά του 2019, οι εξοφλήσεις της ενιαίας ενίσχυσης και των νησιών του Αιγαίου, συνολικού ποσού 42 εκατ. ευρώ, καθώς και τα υπόλοιπα από περσινά προγράµµατα και 8,5 εκατ. ευρώ για την εξισωτική της περασµένης χρονιάς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτές τις ηµέρες έγινε και µια συµπληρωµατική κατανοµή δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, µετά τους τελευταίους διασταυρωτικούς ελέγχους, που αύξησαν τον κουµπαρά του έτους από τα 23 εκατ. ευρώ που διανεµήθηκαν τον περασµένο ∆εκέµβριο.

Σχετικά µε τις πληρωµές που έγιναν:

Βιολογικά: Για τις δράσεις της φυτικής παραγωγής διατέθηκαν 21.688.887,44 ευρώ και για τις δράσεις της ζωικής παραγωγής 14.821.849,12 ευρώ πανελλαδικά. Συνολικά για το έτος εφαρµογής 2019 το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 113.868.804,54 ευρώ. Ενστάσεις υποβάλλονται µέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Νιτρικά: Το ποσό της δεύτερης εκκαθάρισης των νιτρικών για το 2019 ήταν 52.166,04 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις υποβάλλονται διαδικτυακά µέχρι τις 16 Ιουλίου.

Ορυζώνες: Στους ενταγµένους του δεύτερου έτους εφαρµογής πιστώθηκαν 1.070,68 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις έως 10 Ιουλίου.

Κοµφούζιο:  Στους ενταγµένους του δεύτερου έτους εφαρµογής της 2ης Πρόκλησης και του τρίτου έτους εφαρµογής της 1ης Πρόσκλησης πιστώθηκαν 17.013,33 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Αυτόχθονες φυλές:  Ολοκληρώθηκε η πληρωµή  δεύτερης εκκαθάρισης του 100% των αιτούµενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγµένους παραγωγούς της δεύτερης  πρόσκλησης για το έτος εφαρµογής 2019, µε το ποσό των  8.421,58 ευρώ σε 3 δικαιούχους πανελλαδικά. Ενστάσεις µέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου ηλεκτρονικά.

Ελαιώνας Άµφισσας: Ολοκληρώθηκε ο υπολογισµός πληρωµών δεύτερης εκκαθάρισης για το έτος εφαρµογής 2019, µε το ποσό των 2.089,97 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις µέχρι τις 17 Ιουλίου.

Αυξηµένη η ενίσχυση αγελαδινού για παραγωγή τυριών στα νησιά

Πιστώθηκαν 1.038.808 ευρώ σε 355 παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, 245.204 ευρώ σε 803 παραγωγούς αίγειου και 2.364.372 ευρώ σε 2.541 παραγωγούς πρόβειου γάλακτος για παραγωγή τυριού στα νησιά του Αιγαίου. Προηγήθηκε απόφαση, που καθόριζε την ενίσχυση σε 56,78 ευρώ ανά τόνο αγελαδινού και αίγειου γάλακτος και σε 81,12 ευρώ πρόβειου για το 2019. Για το 2018, η ενίσχυση ήταν στα 46,2 ευρώ και στα 66,10 ευρώ αντίστοιχα.

Εξόφληση εξισωτικής 2019,

ενστάσεις μέχρι 23 Ιουλίου 2020

Στις 30 Ιουνίου «έγραψε» ο ΟΠΕΚΕΠΕ την εξόφληση της εξισωτικής του 2019, µε το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί, κατά τα γνωστά, η διαδικασία των ενστάσεων µέχρι τις 23 Ιουλίου, ενώ σηµειώνεται ότι στους «τυχερούς» ήταν και περίπου 5.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι, που έµειναν εκτός επειδή ελάµβαναν σύνταξη χηρείας. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών, «το συνολικό ποσό και για τα τρία υποµέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε  8.570.020,83 ευρώ και αφορά 34.419 δικαιούχους. Ειδικότερα:

Για το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκαν 5.724.721,43 ευρώ σε 18.333 δικαιούχους,

Για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκαν  2.492.528,99 ευρώ σε  14.719 δικαιούχους και

Για το Υποµέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα» καταβλήθηκαν 352.770,41 ευρώ σε 1.367 δικαιούχους».

Πηγή: agronews.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα