Περονόσπορο στο Αμπέλι: Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες που το Καταπολεμούν

Η Χημική δομή του Mancozeb
 • Ametoctradin
 • Amisulbrom
 • Mancozeb
 • Bordeaux mixture, Cu
 • Copper hydroxide
 • Copper oxychloride
 • Famoxadone
 • Folpet
 • Mandipropamide
 • Metalaxyl-M
 • Tribasic copper sulfate
 • Zoxamide

Η Χημική δομή του Μetalaxyl-M

Δραστικές ουσίες με θεραπευτική δράση.

 • Azoxystrobin
 • Benalaxyl
 • Cymoxanil
 • Dimethomorph
 • Fosetyl Al
 • Iprovalicarb
 • Pyraclostrobin
Η Χημική δομή της Azoxystrobin

1Τα παραπάνω δεδομένα είναι από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 28/4/2020

Η Χημική δομή του fosetyl–Al

Λογοθέτης Δημήτρης
Γεωπόνος

Όλες οι καλλιέργειες εδώ: Καλλιέργειες

We Love Kiwi
Ακτινίδιο

Πρεπει Να Διαβασετε