ΑρχικήΑγροτικά ΝέαΑνάλυση Θρεπτ...

Ανάλυση Θρεπτικών Στοιχείων Φυτικού Ιστού και Θρεπτικών Διαλυμάτων

Με τις αναλύσεις φυτικού ιστού και θρεπτικού διαλύματος σε μία υδροπονική καλλιέργεια, μπορούμε να ελέγξουμε και να διορθώσουμε εάν κριθεί απαραίτητο ανισορροπίες ιόντων στο θρεπτικό διάλυμα. Είναι δυνατόν να διορθώσουμε τις αλλαγές στο θρεπτικό διάλυμα εφόσον έχει πρώτα δημιουργηθεί μία σχέση μεταξύ των διακυμάνσεων των θρεπτικών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς και στο θρεπτικό διάλυμα.

Ανάλυση Θρεπτικών Στοιχείων

Έτσι θα πρέπει να διορθώσουμε το σύνθεση του θρεπτικού διαλύματος πρώτού εμφανιστούν συμπτώματα στους φυτικούς ιστούς. Αυτό θα εμποδίσει πιθανόν θρεπτικό στρες και θα αποδώσει μέγιστες παραγωγές αφού θα βοηθήσει το φυτό να αναπτυχθεί υπό βέλτιστες θρεπτικές συνθήκες.

Θρεπτικά Διαλύματα

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των αναλύσεων φυτικού ιστού είναι ότι υποδεικνύει τι έχει απορροφήσει επακριβώς το φυτό από το θρεπτικό διάλυμα, ενώ η ανάλυση θρεπτικού διαλύματος υποδεικνύει την διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων στο θρεπτικό διάλυμα προς απορρόφηση από το φυτό. Η απορρόφηση τω θρεπτικών στοιχείων από το φυτό μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες όπως, η κατάσταση του υποστρώματος, περιβαλλοντικές συνθήκες ή και το φυτό το ίδιο. Για παράδειγμα ο μη επαρκείς φωτισμός ή οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό.

Η χρήση της ανάλυσης φυτικού ιστού για τον έλεγχο της θρέψης ενός φυτού βασίζεται στο γεγονός ότι η υγιής ανάπτυξη ενός φυτού προϋποθέτει τα ποσοστά κάθε θρεπτικού στοιχείου να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο στον φυτικό ιστό.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ενδεικτικά επίπεδα θρεπτικών στοιχείων υγειών φυτών σε τομάτα, αγγούρι και μαρούλι.

ΣτοιχείοΤομάταΑγγούριΜαρούλι
N%4,55,254,3
4,5-5,55,0-6,03,0-6,0
P%0,70,751
0,6- 1,00,7- 1,00,8- 1,3
K%4,54,755,4
4,0- 5,54,5- 5,55,0-10,8
Ca%1,531,5
1,5- 2,52,0-4,01,1- 2,1
Mg%0,50,750,42
0,4-0,60,5- 1,00,3-0,9
Fe(ppm)100125120
80-150100- 150130-600
B (ppm)504032
35- 6035-6025-40
Mn (ppm)707070
70-15060-15020-150
Zn (ppm)305045
30-4540- 8060-120
Cu (ppm)5814
4-65- 107- 17
Mo (ppm)222- 3
1- 31- 31-4
N:K ratio11,10,8
 0,9-1,21,0-1,5

(Resh, 2016)

Ηλίας Παπαδόπουλος
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE


Πρεπει Να Διαβασετε