Agravia

Αίτηση Αποχαρακτηρισμού 30 Ιούλη για να μη Χαθεί Επιδότηση

Στην προσκόµιση διοικητικών πράξεων στις κατά τόπους διευθύνσεις Δασών καλούνται από τις 30 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου όλοι οι κάτοχοι αγροτεµαχίων που θέλουν να αποχαρακτηρίσουν από το δασικό χαρακτήρα την αγροτική τους γη, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.

Οι διευθύνσεις Δασών όλης της χώρας έχουν πάρει εντολή και μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 θα εκδώσουν τις σχετικές προσκλήσεις, προκειμένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τις διοικητικές πράξεις. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο που θα δηµιουργηθεί, θα ξεκινήσει να ισχύει για τις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) του 2021, ώστε να µην παρατηρηθούν ξανά προβλήµατα µε αγροτικές εκτάσεις που καταχωρήθηκαν ως δασικές από τους προηγούµενους χάρτες.

Υπενθυµίζεται εδώ πως οι αγρότες αναµένουν ακόµα να τους καταβληθούν οι «κοµµένες» ενισχύσεις των ετών 2018 και 2019 καθώς η ανάκληση των δασικών χαρτών έχει αναδροµική ισχύ, µε κάποιες πρώτες πληρωµές ήδη να έχουν γίνει.

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις κατά τόπους προσκλήσεις, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµήσουν στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων από 30 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου τα εξής:

  1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιµες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
  2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρµογή της αγροτικής νοµοθεσίας.
  3. Αποφάσεις κύρωσης διανοµών και αναδασµών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηµατολογικά διαγράµµατα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθµό τεµαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
  4. Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νοµάρχη, εκδοθείσες κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νοµοθετικού διατάγµατος που κυρώθηκε µε το άρθρο Μόνο του νόµου 3250/1924 (Α’ 324), µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων µε αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή µικτή
  5. Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών βάσει διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα.
  6. Άδειες του υπουργού Γεωργίας για σύναψη συµφωνιών εκούσιας µεταβίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσεων προς ακτήµονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύµφωνα µε τον Αγροτικό Κώδικα.
  7. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δηµοσίων κτηµάτων (Ιµλιακίων), µπασταινουχικών κτηµάτων, εξαγορασθεισών εµφυτεύσεων και εµφυτευτικών γαιών Κρήτης.
  8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων δυνάµει ειδικών νόµων.
  9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αµπελουργικό και Ελαιουργικό), στα οποία περιλαµβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαµβάνονται από πράξεις της ∆ιοίκησης, µε παραποµπή σε αυτές.

Σηµειώνεται εδώ ότι η ΠΟΓΕ∆Υ έχει χαρακτηρίσει αντισυνταγµατική την αναµόρφωση των δασικών χαρτών, θεωρώντας παράλληλα πως πέφτει µεγάλο βάρος µε ασφυκτικές προθεσµίες στους υπαλλήλους των δασικών διευθύνσεων για την εκ νέου ανάρτησή τους.

Πηγή: agronews.gr

Λέξεις-Κλειδιά:

Παρόμοια άρθρα